torsdag 2 februari 2012

Pingstmissionen väljer väg

Pingströrelsen samlas till missionskonferens i Uppsala den kommande helgen. Det är många viktiga frågor som ska diskuteras. Pingst står inför flera utmaningar i sitt internationella arbete. Det handlar framför allt om hur det diakonala och evangeliska arbetet ska integreras i Pingsts olika verksamheter på missionsfältet. Stockholm Filadelfias ledning skriver en debattartikel idag för att klargöra sin hållning i olika frågor. Artikeln har rubriken Sammanhållen mission målet och den argumenterar för en holistisk missionssyn. Den ger också en god inblick i några av de frågor som kommer att diskuteras i Uppsala. Jag hoppas att det blir en bra och givande konferens och att Pingst finner en väg för sitt internationella arbete i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar