måndag 8 oktober 2012

Alla kan vara med

Den gångna helgen var jag på M4-träning i Uppsala. Helgen före det var jag på nätverkssamling med Urban Expression på Bunngården utanför Jönköping. Båda helgerna handlade om församlingsplantering i Sverige och hade drygt tjugo deltagare. På M4 var det sex team som var med i utbildningen (två från vardera EFS, EFK och GF) och på Urban Expression var fem församlingsplanteringar representerade (två från EFK, två från SAM och en från GF), och dessutom tre pionjärsituationer som inte var uttalade församlingsplanteringar. Däremellan hann jag också besöka Alliansmissionens pionjärer i Båstad och Förslöv.

På de senaste tio dagarna har jag alltså träffat ungefär 35 medarbetare från ca femton olika församlingsplanteringar runtom i Sverige. Skörden är stor och arbetarna få. Det finns plats för alla som vill vara med. Så här står det på sid 10 i M4-boken (bilden till höger): "Boken tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen. Vi är överbevisade om att alla Jesusefterföljare kan vara med och starta och multiplicera gemenskaper och församlingar. Alla är inte pionjärer eller församlingsplanterare, men de flesta kan vara en del av ett team som är med om att starta något nytt. Missionsuppdraget gäller alla. Skall det uppfyllas måste hela tiden nya församlingar planteras..."

Mission i Sverige är hårt arbete. Det krävs både målmedvetenhet och uthållighet om arbetet ska få framgång. Men det går inte i vår egen kraft. Det behövs också mycket bön och öppenhet för Andens kraft. Båda helgerna präglades av både strategiskt tänkande och mycket tid för lovsång och bön. Herren talade både genom undervisningen och genom profetiska tilltal. Det var mycket uppmuntrande att vara med. Det är påtagligt hur stor andlig enhet det finns bland dessa pionjärer från olika sammanhang. Vi står tillsammans i tro, vision, överlåtelse och beroende av Andens verk.

Det är inte glamoröst att vara församlingsplanterare. Det är hårt arbete. De flesta arbetar helt utan lön och försörjer sig på annat arbete. Några få har deltidstjänster som pionjärer. Urban Expression i England har nog den mest intressanta platsannonsen jag har sett. Så här står det bland annat:

Funderar du på att bli församlingsplanterare?
Detta är vad vi erbjuder:
  • ingen lön och inget bidrag till dina kostnader
  • inget boende
  • ingen garanti om framgång
  • en del utbildning och träning
  • en del pastoralt stöd
  • en möjlighet att vara kreativ
  • en möjlighet att göra skillnad
  • en möjlighet att engagera dig i församlingsplantering
Intresserad? Var vänlig och kontakta oss för mer information.
(Hela den engelska texten finns här)

Det är ungefär så det är för pionjärer även i Sverige. Känns det inte som en spännande utmaning? Vi behöver dem som Gud kallar till församlingsplantering. Vi behöver pionjärer och teamledare. Vi behöver vanliga kristna som vill gå med och ge sina liv på missionsfältet. Vill du vara med? Hör av dig till något team, missionsorganisation eller något samfund. Mig hittar du här.

Det församlingsgrundande nätverket i Sverige finns här.

Richard Hultmar berättar om M4-träningen i Uppsala här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar