lördag 20 oktober 2012

Fokus på storstaden

Jag sitter på tåget på väg hem från Stockholm. I två dagar har jag besökt  Alliansmissionens pionjärer och församlingar i Stockholm. Det är i Stockholmsområdet vi har det mesta av vårt församlingsplanterande arbete. Stockholmsområdet är vårt viktigaste missionsfält i Sverige. Där ökar befolkningen dramatiskt och där är det kristna vittnesbördet svagt. Det behövs många nya församlingar och vi behöver alla hjälpas åt. Vi ser för övrigt hela Sverige som vårt missionsfält, så det handlar inte bara om storstäderna.

Dagen har en mycket välskriven och intressant artikel om vikten av mission i storstäderna. Rubriken är Jesus flyttar in i storstäderna, och det ligger faktiskt något i den rubriken. Sverigeundersökningen har visat att Stockholms län är det enda området i Sverige där antalet församlingar ökar. I sitt arbete i Stockholm har Alliansmissionen satsat på att grunda församlingar i bostadområden där det kristna vittnesbördet är svagt eller helt saknas. Det började med Skarpnäckskyrkan, som idag är en stor och levande församling, utifrån den planterades sen Allianskyrkan i Älta på 90-talet. Med stöd från dessa församlingar (och många andra i Småland) har vi nu gått vidare och har församlingsplanteringar som växer fram i Kärrtorp, Sickla och Södertälje. Och nu har jag alltså fått ägna ett par dagar till att möta pionjärerna i dessa olika sammanhang. Det är en förmån att få besöka och samtala med dessa hjältar som ger sina liv på fältet. De kämpar på under ofta ganska tuffa förhållanden och de behöver vårt stöd och vår förbön. Vi får inte glömma att det framför allt är en andlig kamp. Skörden är stor, men arbetarna få. Och det behövs fler som kommer och förenar sig med teamen. (Jag skrev lite om behovet av strategisk flyttning häromveckan.) I Sickla projekterar man nu för att starta en öppen förskola och ber att en förskollärare ska ansluta till teamet. Vem är kallad till detta? Kanske du kan utmana någon!

Dagens artikel berättar också om att i världens storstäder finns många av de allra fattigaste och mest marginaliserade. Det gäller faktiskt även Stockholm. Missionsarbetet i Stockholmsområdet får inte missa detta faktum. Därför är jag glad att Urban Expression också har kommit till Sverige. Urban Expression har fokus på att plantera församlingar i socialt utsatta strostadsområden. Organisationen startade i England och finns nu även i Skottland, Holland, USA och Sverige. Urban Expression Sverige vill samarbeta med svenska samfund genom att träna och sända ut pionjärteam i storstäderna. Jag hoppas på ett framtida samarbete mellan bland annat UE och SAM. Stuart Murray som är en av förgrundsgestalterna inom Urban Expression kommer till Sverige i november och då har du möjlighet att lyssna till honom och lära dig med om lärjungaskap, församlingsplantering och Urban Expression. Läs mer om detta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar