lördag 16 mars 2013

Ord och gärning, under och tecken

"Vi måste göra som Paulus och förkunna evangeliet i ord och gärning och med tecken och under", sa den norske evangelisten och profeten Arnt Jakob Holvik i det fjärde och sista undervisningspasset i M4, modul 2.

Jag har just kommit hem från två intensiva och inspirerande dygn med M4. I torsdagskväll samlades kursledare och coacher för att be, samtala och planera. Det fortsatte vi med under fredagens förmiddag. Till lunchen kom de sex team som går M4-utbildningen i år. Det är team som håller på att plantera församlingar i Norrköping och Söderköping (GF), Linköping och Halmstad (EFK), Trelleborg och Västerås (EFS).
 
M4 kommer från Norge och tre norrmän medverkade i programmet den här gången. Arnt Jakob Holvik tog sin utgångspunkt i Paulus beskrivning av sin tjänst i Rom 15:18-19. "Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag överallt förkunnat evangeliet om Kristus..."

Man kan se tre aspekter i Paulus sätt att presentera evangeliet. Tre aspekter som också behövs i församlingen i vår tid.

För det första måste evangeliet förkunnas i ord. Evangeliet är ett budskap som ska presenteras och förklaras. Tron bygger på förkunnelsen, skriver Paulus i Rom 10:17. Det är nödvändigt att så ut budskapet i ord.

För det andra måste budskapet förkunnas i gärningar, goda gärningar. Det talar Jesus om i Matt 5:16, när han säger: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." Detta handlar om kärlek och omsorg, socialt arbete och kamp för rättvisa.

För det tredje måste evangeliet förkunnas med kraften i tecken och under. Andens gåvor och Guds kraft behövs för att leda människor till tro. Det kan vara till exempel helande eller ett profetiskt budskap. När människor kommer till tro finns det ofta något tydligt övernaturligt tecken som övertygar dem om Guds kärlek och kraft.

Paulus skriver att det ska ske med Andens kraft. Jag tror att han menar att alla tre aspekterna ska genomsyras och bäras upp av Andens kraft. Vi är beroende av den helige Ande både för förkunnelsen, de goda gärningarna och för under och tecken.

Hela M4-kursen präglas av mycket tid för bön och en mycket stark profetisk dimension. Inte minst våra norska gäster stod för en stark profetisk tjänst och betjänade många. Det är verkligen uppmuntrande att se att den karismatiska dimensionen är så stark hos många församlingsplanternade team oavsett vilket samfund de kommer från. Vi behöver Andens kraft och Andens gåvor när vi går till nya platser och nya människor med budskapet om Guds rike och Jesus Kristus. På M4-utbildningen får vi inte bara mycket kunskap och god undervisning, vi får också be för varandra, uppfyllas av Andens kraft och betjäna varandra med Andens gåvor. Ikväll vänder alla tillbaka till sina olika platser med nytt hopp och ny frimodighet. Teamen har fått bearbeta många frågor och satt upp nya mål för det närmaste halvåret. Guds rike är på gång i Sverige. Vi behöver många nya gemenskaper som förkunnar evangeliet med ord och gärning, tecken och under.

Om du är intresserad av M4 kan du läsa mer här. Undervisningen finns också i bokform och kan beställas här. Jag har skrivit mer om M4 här och här.

1 kommentar:

  1. Tack Jonas. Det är så roligt att höra vad som är på g. Och att det, som du skriver, sträcker sig över gränserna.

    SvaraRadera