tisdag 19 mars 2013

Patrick och Maria

I söndags handlade det om två personer: Patrick och Maria. Patrick, som var den förste missionären till Irland, och Maria, som blev mamma till Jesus. Båda är förebilder som utmanar och insprierar.

17 mars är Irlands nationaldag och då firas Patrick, eftersom det enligt traditionen är hans dödsdag. Enligt traditionen dog Patrick den 17 mars 461. Då hade han levt drygt 70 år och gjort en enastående missionsgärning.

Patrick föddes någonstans på den brittiska västkusten. När han var sexton år blev han kidnappad av keltiska rövare och såld som slav till en keltisk hövding på Irland. Där var han slav och fick jobba som herde. Han lärde sig kelternas språk och kultur. Samtidigt mötte han Gud och lärde känna honom när han vallade sina får i ensamhet. Han levde i böm och lärde sig att höra Guds röst och en dag sa Gud till honom att han skulle fly, eftersom det låg ett skepp och väntade på honom. Efter sex år som slav flydde Patrick och lyckades att ta sig hem. Han utbildade sig sedan till präst och fortsatte att tjäna Gud. Många år senare talade Gud till honom i en syn att han skulle resa tillbaka till Irland och missionera bland kelterna. Det gjorde han när han var i 40-årsåldern och han gjorde en enastående missionsinsats och blev fader till den keltiska kyrkan och missionen. Den kan du läsa om här och här eller i boken Vindarna från väster. Det är därför som irländarna än idag räknar Patrick som Irlands skyddshelgon och firar Irlands nationaldag på hans dödsdag.

Många känner till Patricks bön, som tonsatts av Erik Tilling. Den lyder så här: "Kristus är framför mig, bakom mig, över mig och under mig. Kristus är med mig, i mig, runt omkring, du bor i mig. Omger hela mig, morgon, dag, som natt." Det är inte säkert att det är Patrick som skrivit den, men den kommer i alla fall från den keltiska kyrkan.

I söndags var det också Marie bebådelsedag. Det är den dag i kyrkoåret som handlar om hur Ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar att hon genom den helige Ande ska bli mamma åt Guds son. Liksom Patrick var Maria troligen mycket ung när hon mötte Guds kallelse. Hon ställde sig till Guds förfogande när ängeln Gabriel talade till henne. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt" (Luk 1:38).

Både Patrick och Maria är förebilder när det gäller att höra Guds röst och lyda det han har sagt. Gud talar även idag. Framför allt talar han till oss genom sitt ord, Bibeln. Han kan också tala genom sin Ande i våra tankar och känslor. Han kan även idag tala genom änglar, profetiska budskap eller genom syner och drömmar. Att vara lärjunge är att lyssna till Gud och lyda det han säger, precis som Patrick och Maria gjorde. Men kom ihåg att allt måste prövas mot Bibelns ord. Det är bara Bibeln som är Guds rena ord och ett ofelbart rättesnöre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar