fredag 13 juni 2014

En Gud som gråter

Idag skriver jag  Jönköpingspostens betraktelse över söndagens text. På söndag är det Heliga trefaldighets dag och evangelietexten är Joh 11:18-27.  Jag publicerar min betraktelse även här på bloggen och hoppas att den blir till uppmuntran för någon. Varsågoda!

Förr eller senare drabbas vi alla av lidande och svårigheter. Hur kan man tro på en god Gud när det finns så mycket lidande i världen? Det är frågan vi ska fundera på idag.

På söndag är evangelietexten hämtad från Johannesevangeliets elfte kapitel. Detta kapitel handlar om de tre syskonen Marta, Maria och Lasaros. De bodde i den lilla byn Betania utanför Jerusalem. Kapitlet handlar om att Lasaros blir sjuk och dör. Lidandet i världen kommer i fokus.

Söndagens textavsnitt handlar om Jesus samtal med Marta, men jag väljer att kommentera hela kapitlet. Berättelsen har fyra delar. I varje del finns en tanke som kan vara till hjälp för den som möter lidande. I första delen talar Jesus med lärjungarna, i den andra, som är söndagens evangelietext, talar han med Marta, iden tredje talar han med Maria och i den fjärde uppväcker han Lasaros. Nu ska vi se närmare på en i taget.

Lidandet kan ära Gud
När Jesus får höra att Lasaros är sjuk säger han något intressant: ”Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.”

Lidandet kan bli till Guds ära. Ibland har lidandet en djupare mening och oavsett vår livssituation kan vi förhärliga Gud mitt i vårt lidande. Gud kan använda lidandet och ge det en mening. I Romarbrevet skriver Paulus så här: ”Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet…” Gud kan forma vår karaktär genom lidande. Det kan förstås vara tufft att tänka på det sättet när man själv har det svårt, men jag tror att det är ett viktigt perspektiv och att det kan ge tröst och hopp för den som lider.

En dag tar lidandet slut
När Jesus till slut kommer fram till Betania har Lasaros redan varit död i fyra dagar och han möter en besviken Marta: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.” Jesus säger till henne att Lasaros ska uppstå. Marta tror på det och vet att han ska uppstå på den sista dagen. Det finns ett slut på lidandet. På uppståndelsens dag ska lidandet ta slut och det goda segra. Det finns ett hopp för den som lider. Jesus ger ett fantastiskt löfte. ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”. Döden är inte slutet. Vi vet att en dag kommer lidandet att vara över och vi kommer att uppstå med nya kroppar på en ny jord. En dag tar lidandet slut.

Martas svar på det Jesus säger är fantastiskt. Det är Martas trosbekännelse: ”Du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen”. Det är en hög bekännelse om vem Jesus är. Att Jesus är Guds son, som kommit till världen betyder att han är Gud. På något sätt är Gud mer än en. I Johannesevangeliets texter framgår det tydligt att Jesus är Gud själv som blivit människa och det är grunden för kyrkans bekännelse att Gud är treenig.  

Jesus gråter över lidandet
Jesus stannar kvar utanför byn och skickar bud efter Maria. Han vill tala med henne och hon kommer genast. Maria är också ledsen och förebrående. Hon säger: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött”. Jesus blir berörd av den tragiska situationen. Han frågar var Lasaros ligger begravd och de tänker visa honom. Då kommer en av Bibelns kortaste verser: ”Jesus föll i gråt.” Det är mycket viktigt att förstå vad det här betyder. Gud gråter inför lidandet. Jesus är Gud och han visar på var Gud står i lidandet. Han står på vår sida och gråter. Gud har all makt, men han utövar den inte alltid. Han har valt att begränsa sin makt och ge frihet åt människan och därför är inte allt som han vill här i världen. Därför kan Gud gråta över lidandet.

Människor kan sabotera vad Gud vill. Ändå har Gud den yttersta makten och leder både historien och våra liv mot ett slutligt mål. Jag tror att man kan säga så här: Allt som sker är inte Guds vilja, men Gud kan använda allt som sker i sin vilja. Allt har inte en mening, men allt kan få en mening när man lägger det i Guds händer.

Gud kan gripa in redan idag
Men Gud är inte maktlös. Han kan också gripa in och förändra historien. Han kan göra det oväntade. Han kan göra under och befria oss från lidandet redan idag. Det är den sista punkten i den här berättelsen. Jesus säger till dem att ta bort stenen från gravens öppning. Sen ber han till Gud och ropar på Lasaros och den döde mannen kommer ut ur graven. Mitt i lidandet kan man tro på en förändring. För Gud är ingenting omöjligt.

Vad vill Jesus säga till dig idag? Kanske vill han påminna om att du kan bära lidandet till Guds ära. Kanske vill han säga att en dag i framtiden är allt lidande slut. Kanske vill han påminna om att Han är på din sida och gråter med dig. Kanske vill han gripa in och förändra din situation genom ett under. Låt oss be, tro och hoppas!

2 kommentarer:

 1. Mycket bra lektioner! Om alla ville ta till sig denna andliga kunskap, skulle det inte finnas krig eller brottslighet. Men Gud har bestämt att vi ska ha prövningar och frestelser för att vi ska växa i förstånd och lära genom egna erfarenheter skillnaden mellan gott och ont. Om man inte smakar det onda, kan man inte uppskatta det goda. Vi ska slipas till diamanter.
  Men en sak reagerade jag på: Du skrev först att Jesus är Guds son. Sen skriver Du att Jesus är Gud själv som blivit människa. Som om treenigheten betyder att dom är en individ, som om Gud är ett namn. Hur ska den okunnige läsaren uppfatta det? Kanske som judarna reagerade Joh 8:57-59, 6:41,52,66 Kristus bad ju inte till sig själv Joh 17:5,9-11,22 Kristus, Messias bodde i sin ande hos sin Fader, allas vår Fader i himlen innan han och vi kom till jorden och fick fysiska kroppar. Kristus är Elohims förstfödde i anden och enfödde i köttet. Men det kan man ju inte skriva i tidningen, det är en överkurs för den ödmjuke.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar. Jag hade inte möjlighet att förklara Guds treenighet i den här korta texten, utan nöjde mig med de två påståenden som du citerar. Jesus är Guds son, och Jesus är Gud själv som blivit människa. Jag menar att båda påståendena är sanna och i överenstämmelse med Bibelns undervisning. Du har det t.ex. i Johannesevangeliets första rader där det står att "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud" (Joh 1:1). "Ordet" syftar på Jesus. Jesus är alltså både Gud och Guds son. Den klassiska bekännelsen att det är en Gud, men tre personligheter håller fortfarande.

   Radera