söndag 8 juni 2014

Om att fyllas av Anden

Idag är det pingstdagen och jag har predikat i Allianskyrkan i Furusjö. Jag predikade förstås pingstens budskap om Anden och jag betonade tre viktiga sanningar.

1. För det första betonade jag att alla pånyttfödda kristna har den helige Ande inom sig. Det lär oss Paulus. Han skriver till de kristna i Rom att de "lever andligt, när nu Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom" (Rom 8:9). Det är den helige Ande som föder på nytt och gör dig till en levande kristen. Det är Anden som gör oss till Guds barn.

2. För det andra betonade jag att alla kristna kan få göra en personlig pingsterfarenhet då man på ett konkret sätt blir uppfylld av Anden. Detta lär oss Lukas i Apostlagärningarna. Denna erfarenhet måste inte vara på ett specifikt sätt men den märks och gör skillnad. Man får kraft och glädje och blir utrustad med Andens gåvor, som t.ex. tungotal och profetia. Lukas visar också att denna erfarenhet kan beskrivas med flera olika begrepp, t.ex. att man blir uppfylld av Anden, att man döps med Anden, att Anden kommer över en eller att man får Anden utgjuten över sig. Det är inte så viktigt vad man kallar det. Det viktiga är att man blir fylld av Anden.

3. För det tredje betonade jag att alla kristna behöver bli mer fyllda av Anden. Det är nämligen så att vi läcker. Därför kan och bör man uppfyllas av Anden under hela sitt liv. Det är en ständig och kontinuerlig process som visar sig i både Andens gåvor och Andens frukt. Vi behöver ständigt bli mer fyllda av Anden. Detta ser man tydligt hos Paulus som skriver till de kristna i Efesos: "Låt er istället uppfyllas av Anden" (Ef 5:18). Även Lukas visar att man kan bli fylld av Anden flera gånger (Apg 4:8, 31, 13:9, 52).

När jag hade predikat bad vi om att bli mer fyllda av Anden. Herre, utgjut din Ande över ditt folk.

Här finns några gamla inlägg där jag har skrivit mer om detta:

Andedopet - vad är det?

Det är pingst - låt oss uppfyllas av Anden

Att tala med tungor - en av Andens gåvor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar