måndag 16 juni 2014

Tio goda råd om församlingsplantering

Här följer tio goda råd till dig som är kallad till församlingsplantering:

·         Samla ett kärnteam, som är beredda att satsa på lång sikt och ta rejält med tid för att bygga teamet.

·         Formulera vision och värderingar och välj en grundmodell för församlingsplanteringen.

·         Sök kontakt med en moderförsamling, missionsorganisation eller samfund som ni kan få stöd från och vara ansvariga inför.

·         Skaffa förebedjare (absolut nödvändigt) och ekonomiskt understöd (om det behövs).

·         Lyssna in platsen och människorna som ni vill nå. Lyssna in vad Gud redan gör där. Glöm inte att ta mycket tid för bön.

·         Gå ut och bygg relationer till människor i målgruppen som ni vill nå. Rikta in er på att nå icketroende i första hand. Gå till platser där folk samlas eller skapa mötesplatser.

·         Fokusera på att göra lärjungar genom att leda människor till tro och undervisa om lärjungaskap, och lär de nya lärjungarna att undervisa andra.

·         Bygg en gemenskap som blir kärnan i den nya församlingen och forma den nya församlingens kultur och värderingar.

·         Håll strukturerna enkla och flexibla. Våga vara kreativ och ta risker. Det är inte farligt att misslyckas ibland.

·         Var uthållig. Räkna med att det kommer motgångar och problem. Ge inte upp i första taget. ”Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat” (Hebr 10:36).
Kontakta mig om du vill veta mer. Mina kontaktuppgifter finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar