lördag 7 juni 2014

Tack Marre för tjugo fantastiska år!

I torsdags var det skolavslutning på Mariannelunds folkhögskola. För mig var det för sista gången. Efter tjugo läsår i Mariannelund lämnar jag nu skolan och går vidare till andra uppgifter. Under de två sista åren har jag succesivt fasat över till jobbet som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen. Det har funkat bra med två deltidsjobb en tid, men nu känns det väldigt bra att ta steget fullt ut och börja jobba heltid på SAM.

Idag vill jag se lite bakåt och tacka Marre för tjugo fantastiska år. När jag började jobba på Marre för tjugo år sedan var jag ganska sliten efter femton intensiva år som församlingsplanterare och pastor på Råslätt. Mariannelund blev den plats där jag helades och mina gåvor kom i funktion igen. I tjugo år har jag pendlat med tåg och buss mellan Jönköping och Mariannelund (fem timmar om dagen) och restiden har varit värdefull egentid, studietid och förberedelsetid. Under de första åren var resorna en viktig del av mitt helande. Nu är det skönt att pendlingen är över.

Att jobba som bibellärare på en folkhögskola har verkligen varit ett drömjobb. Under dessa tjugo år har jag jobbat med olika kurser och många olika ämnen. Under hela tiden har jag dock jobbat med kursen som först hette Bibelterminen och hösten 1999 bytte namn till BibelVäxa. Sen vårterminen 1996 har jag varit kursföreståndare och huvudansvarig för den. Det är en kurs som handlar om att växa som människa och kristen. En typ av grundläggande lärjungaskola som handlar om att lägga en stadig grund och få ordning på sitt liv. Det är en kurs som fått betyda så mycket för så många och jag är tacksam för att ha fått vara med om den 40 gånger. Ett stort tack både till alla härliga kursdeltagare och alla underbara kollegor. Nu är det nya yngre lärare som tar över ansvaret för BibelVäxa, och jag är övertygad om att det kommer att vara en mycket bra kurs även i framtiden.


Tjugo år på Marre betyder också tjugo år i pingströrelsen och många nya vänner både nationellt och internationellt. Mötet med internationell pentekostal teologi och EPTA (European Pentecostal Theological Association) har varit mycket berikande. Det ledde till en fördjupad (och delvis förändrad) teologi om Andens verk och till att jag (tillsammans med Sam Wohlin) fick skriva kapitlet om Anden och andedopet i den pentekostala trosläran I ljuset av återkomsten. Skolans stora kontaktnät med bibelskolor i Eurasien har också berikat och gjort att jag fått resa till Ukraina, Rumänien, Turkiet och Armenien. På den engelskspråkiga kursen InterConnect har jag haft kursdeltagare från många olika länder. När vi på Marre hösten 2008 startade en distansutbildning i församlingsplantering för att tjäna pingströrelsen fick jag också komma med i Pingsts nationella ledningsgrupp för församlingsplantering. Det var mycket stimulerande och viktigt, men blev faktiskt det första steget på den väg som till slut ledde fram till mitt beslut att gå vidare för att jobba med församlingsplantering inom SAM.

Herren gör det oväntade. Plötsligt och oväntat stängdes dörrarna för mig att jobba med församlingsplantering inom Pingst och istället öppnades en ny dörr i augusti 2012 att få leda Alliansmissionens pionjärarbete på halvtid. Från augusti 2014 kommer jag att jobba heltid i SAM med ansvar både för församlingsplantering och församlingsutveckling. Jag känner att jag har kommit rätt och trivs i mitt nya sammanhang.

Tack Marre för tjugo fantastiska år! Jag hoppas att vi ska fortsätta hålla kontakten och jag kommer gärna tillbaka som gästföreläsare någon gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar