måndag 20 maj 2024

Goda nyheter för hela världen - 50 år med Lausannedeklarationen

 

Sommaren 1974 fyllde jag 15 år. På hösten samma år mötte jag Jesus och började följa honom (Hur det gick till har jag skrivit om här). 

I juli 1974 hölls även den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne i Schweiz. 2 500 deltagare från 150 länder var samlade under temat "Lår hela jorden höra hans röst". Bland inbjudarna till kongressen fanns den amerikanske världsevangelisten Billy Graham och den engelske pastorn och teologen John Stott. Den senare brukar också räknas som arkitekten bakom Lausannedeklarationen, som arbetades fram under kongressen.

Lausannedeklarationen är utan tvekan ett av 1900-talets viktigaste kristna dokument och den har haft enormt stor betydelse för kristna rörelser i hela världen, även i Sverige. I år uppmärksammas och firas att deklarationen fyller 50 år, bland annat genom utgivningen av boken Goda nyheter för hela världen på Libris förlag. Boken är på 200 sidor och har 33 korta kapitel, skrivna av totalt 35 skribenter från olika sammanhang i svensk kristenhet. 

Boken är indelad i tre delar. I den första delen ger Göran Janzon en historisk översikt över Lausannerörelsen och dess betydelse. Här får vi också inblick i de uppföljande kongresserna i Manilla 1989 och Kapstaden 2010 och de dokument som författades då (Manillamanifestet och Kapstadsöverenskommelsen). 

I bokens andra del presenteras Lausannedeklarationens 15 punkter i sin helhet. De 15 punkterna är: 

 1. Guds syfte
 2. Bibelns auktoritet och kraft
 3. Kristi unika ställning och universalitet
 4. Evangelisationens natur
 5. Kristet socialt ansvar
 6. Församlingen och evangelisationen
 7. Samarbete i evangelisation
 8. Församlingar och kyrkor i gemensamt evangelisationsansvar
 9. Evangelisationsuppdragets brådska
 10. Evangelisation och kultur
 11. Utbildning och ledarskap
 12. Andlig kamp
 13. Frihet och förföljelse
 14. Den helige Andes kraft
 15. Kristi återkomst
Varje punkt har ett eget kapitel där fokus ligger på betydelsen för vår tid.

Den tredje delen innehåller 15 korta texter om missionens utmaningar idag. Där har jag själv bidragit med en text om behovet av att plantera nya församlingar i Sverige som en integrerad del av missionsuppdraget. Andra rubriker är till exempel: Att ge Jesus till muslimer, Fred och försoning, Evangeliet för hela skapelsen, Människohandel - det moderna slaveriet, Att nå staden med evangeliet och Med Jesus i gängmiljön. 

Redaktörer för boken är Göran Janzon, som var med i Svenska Lausannekommittén från 1976 och i många år dess ordförande, och Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, som i sin nuvarande form bildades som en förlängning av Svenska Lausannekommittén. Boken är lärorik och inspirerande. Jag rekommenderar den till läsning! Du kan köpa den här.

Personligen lärde jag känna Lausannedeklarationen 1978 när jag läste boken Budskapet från Lausanne. Den gavs ut av EFS-förlaget och förutom själva deklarationen innehåller den de åtta huvudförläsningarna från Lausannekongressen. Häromdagen läste jag John Stotts föreläsning om evangelisationens bibliska grund. Den är mycket bra och tar upp flera saker som vi idag pratar mycket om, som att leva i Guds mission och att ha inkarnationen som modell för hur vi bedriver mission. De frön som såddes i Lausanne har burit mycket frukt sen dess. 

Det är mycket tack vara John Stott som Lausannedeklarationen är så gedigen, genomtänkt och välformulerad. Jag är så tacksam för den och den har betytt mycket i de sammanhang där jag har haft förmånen att få vara verksam. Det ska jag återkomma till i en annan text. 

Här kan du läsa hela Lausannedeklarationen

Läs gärna mitt inlägg från 2021 om John Stott och Lausannedeklarationen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar