lördag 6 december 2008

Mera om att leva i tro

Jag har tänkt vidare på det här med att gå i tro och att leva i tro. När jag var med OM uppmanades vi att regelbundet läsa 1 Kor 13 och Hebr 11. Det är två fantastiska avsnitt i Nya testamentet. Det ena handlar om att leva i kärlek och det andra om att leva i tro. Båda sakerna är mycket viktiga i livet som lärjunge till Jesus.

I Hebr 11 räknas personer ur Gamla testamentet upp i en lång rad och vi får veta vad de har uträttat i tron. Det är en spännande lista där vi läser om många olika aspekter av att leva i tro. Det kan handla om att finna nåd hos Gud, lita på Gud i svårigheter, trotsa myndigheter, flytta till ett nytt land, handla våghalsigt efter att ha fått en uppenbarelse, lita på ett mirakel, tala profetiskt om framtiden, lita på Guds löften, tro att Gud har skapat världen, uthärda förföljelser, lida martyrdöden och mycket mer. Jag vill uppmuntra dig att läsa Hebr 11 idag!

Men det räcker inte med tro för att få det Gud har lovat. Hebréerbrevets författare nämner något mer. Det behövs tålamod och uthållighet! Låt mig peka på två texter som är viktiga för mig.

"Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat." (Hebr 6:12)

"Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat" (Hebr 10:36).

När Gud har lovat någonting behövs det tro för att få del av det. Utan tro funkar det inte. Men det behövs också tålamod och uthållighet.

Speciellt texten från Hebr 10:36 har varit väldigt viktig för oss i församlingsbyggandet på Råslätt och jag tror att detta är viktigt för alla som jobbar i pionjärarbete eller församlingsplantering. Om man har fått en vision av Gud, eller ett löfte av Gud om något konkret, som t.ex. att Han ska bygga en församling på en viss plats, så får man inte det han har lovat automatiskt. Det hänger på oss också. Att Gud har gett en vision, en kallelse eller ett löfte är ingen garanti för att man lyckas förverkliga den.

"Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat", står det. Det är lätt att ge upp när det kommer svårigheter och motstånd. Det kommer att komma många tillfällen då vi känner för att ge upp, men om vi vill se visionen förverkligas behöver vi uthållighet. Om vi vill fortsätta göra Guds vilja och få se det som han har lovat gå i uppfyllelse behöver vi kämpa vidare utan att ge upp, även på de tunga dagarna. Utan uthållighet kommer vi inte att plantera några nya församlingar i Sverige.

Och Gud kommer att låta oss få uppleva många svårigheter för att göra oss uthålliga (Jak 1:2-4).

Så när du läser Hebr 11 om att leva i tro, så glöm inte bort raderna om tro och uthållighet i slutet på kapitel 10 eller det som står om tro och tålamod i kapitel 6. Det hänger ihop. Om du vill vara framgångsrik i att göra Guds vilja och få vad han har lovat behöver du både tro och uthållighet.

2 kommentarer: