fredag 26 juni 2009

Mitt liv från 0 till 50, del 3

I två blogginlägg har jag skrivit lite om min livshistoria. Lagom till min 50-årsdag skrev jag också en lite längre och lite mer personlig berättelse om mitt liv till mina barn (och andra intresserade).

Nu har jag alltså passerat 50-strecket och jag tänker inte bara bakåt, utan ocskå framåt. Det är bra att reflektera över det som varit och lära sig av sina erfarenheter, men det är också viktigt att "glömma" det som ligger bakom och sträcka sig framåt mot nya mål. Paulus skriver ju i Fil 3:13: "Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig."

Det vill jag göra nu. Vad är det då för något som väntar mig de närmaste åren? Om Gud vill och jag får leva så tänker jag satsa på detta:


Jag tänker satsa på att tjäna Gud och bygga Guds rike lika helhjärtat som i min ungdom, men förhoppningsvis med större vishet. Jesus har varit med mig i alla år och han är värd min tillbedjan och lydnad till min sista dag på jorden. Här är några bibelord som jag vill ha som vägledning och utmaning inför framtiden.


"Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33)


"Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen." (Rom 12:11-12)


"Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags." (2 Tim 2:3-4)

1. Efter en lång time-out har jag kommit tillbaka i ledarskapet för församlingen på Råslätt. Det är skönt att leva i den gamla visionen och se församlingen växa vidare. Råslätts församlingsgemenskap kommer att vara min bas även i framtiden.


2. Jag tänker fortsätta som bibellärare i Mariannelund. Att undervisa Guds ord och få se människor lära känna Gud, växa och vandra med Honom är en stor förmån. Mariannelunds folkhögskola kommer att vara min andra bas.


3. Jag har fått nya uppgifter inom Pingströrelsen och i andra sammanhang när det gäller att vara med och leda mission och församlingsplantering i Sverige. Jag har en känsla av att detta kommer att bli en allt större del av min tjänst.


4. Jag är med och bygger upp ett skandinaviskt nätverk för dem som är intresserade av anabaptismen och dess betydelse i vår tid. Anabaptismen (en kristen frikyrkorörelse från 1500-talet) har ju varit ett av mina stora intressen i många år. Det är tråkigt att det inte är så många som delar det intresset (än). Det tänker jag ändra på under de kommande åren.


5. Jag startade Barnabasbloggen för ett och ett halvt år sedan för att jag vill nå en större krets med mina tankar om församling, tro, lärjungaskap och anabaptism. Bloggandet tänker jag fortsätta med. Nya sociala medier har stor betydelse och nu har jag även gått med i facebook.


6. Framför allt vill jag förstås fortsätta att vara pappa (och morfar, svärfar och förhoppningsvis farfar) och lära känna alla i den växande familjen allt bättre. Jag älskar verkligen min stora familj. Den vill jag finnas till för så länge jag lever.

Här är barnbarnen Casper och Conrad på beök hos morfar i maj 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar