fredag 12 mars 2010

Jag vill vara ett träd

Efter två dagar på Evangelistveckan i Jönköping är jag full av intryck. Det har varit två mycket bra dagar med lovsång, glädje, inspiration, utmaning, gemenskap, bön och gudsmöten. Dagarna har haft ett starkt fokus på uppdraget att nå nya människor med evangeliet. Det har handlat om drömmen om varma, djärva och växande församlingar. Dagen har rapporterat från konferensen i flera reportage (1,2,3) och Jaktlund har gett glimtar på sin blogg (4,5).

Här kommer några personliga höjdpunkter. Det var flera saker som berörde mig. Allra mest Chilly Chiltons budskap om att bli ett träd. I Bibeln liknas den troende vid ett träd. Jag brukar själv använda den bilden rätt ofta utifrån Ps 1:1-3 och Jer 17:7-8. Men Chilly Chilton använden bilden på ett helt nytt sätt. Utifrån berättelsen om hur Sackaios klättrade upp i ett träd för att se Jesus (Luk 19:1-10) pratade han om att vi ska vara träd som lyfter upp människor så att de ser Jesus. Det var enkelt och genialt. Och det gav mig en längtan att lyfta upp människor genom att tjäna och lyssna så att de ser Jesus genom mig. Chilton lyfte fram berättelsens avslutningsord: "Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." Han menade att det är ett av evangeliernas viktigaste ord av Jesus och att vi inte får glömma att Hans uppdrag också är vårt.

Detta genomsyrade också allt som hände under konferensen. Från Cathrin Carlsons skarpa analys av kyrkans situation i vår tid (här) till berättelserna om olika växande församlingar i Sverige (här) var fokus på hur vi ska nå dem som finns utanför kyrkan.

Idag var jag med på ett seminarium om församlingsplantering. Pelle Hörnmark och Andreas Frankner presenterade riktlinjerna för församlingsplantering inom Pingst och förklarade att nu är det dags att satsa på att plantera församlingar i Sverige. Det behövs nya församlingar för att nå nya människor. Pingströrelsen är äntligen med på banan och nu kör vi så det ryker. Pelle är en god ledare som visar vägen. Den som känner en kallelse att starta nya församlingar har nu möjlighet att göra det inom Pingst. Andreas pekade på fyra förutsättningar för att bli församlingsplanterare. Man behöver en kallelse från Gud, en koppling till en moderförsamling, en kärntrupp att bygga med och man behöver vara driven av kärlek till Gud och människor. Pelle utmanade de etablerade församlingarna att be för nya platser, avsätta pengar och resurser för mission i Sverige, att besöka församlingsplanteringar och stötta församlingsplanterare. Efter seminariet fortsatte vi med samtal i den nationella ledningsgruppen för församlingsplantering. Det var inspirerande. Det känns som att vi är på gång nu!

Evangelistveckan ger också många tillfällen att möta Gud. I förmiddagens nattvardsfirande var det tillfälle för förbön. Jag fick be för en vän och fick själv förbön. Det är gott att vara inför Herren och uppleva att han talar in i mitt liv. Det gjorde Han idag och det är jag tacksam för. Det kändes lite grann som Apg 4:31, "När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord."

Nu vill jag bli ett träd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar