söndag 4 april 2010

Framtiden har börjat

Det är påskdagen 2010 och vi firar att Jesus har uppstått. Påskens händelser är centrala i evangeliet. I 1 Kor 15:1-5 sammanfattar Paulus evangeliets budskap:

"Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv."

Graven är tom, Jesus har uppstått och visat sig för lärjungarna. I fyrtio dagar visade han sig för lärjungarna och samtalade med dem. Han visade dem sina genomstungna händer och åt med dem. Han hade en ny och annorlunda kropp, en förhärligad kropp som inte kan dö. Jesu uppståndelse är det första steget i alltings återupprättelse. Det slutliga beviset på att döden är besegrad. Hela 1 Kor 15 är härlig läsning om detta. Jag citerar ett avsnitt till (15:20-28):

"Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt."

Gud upprättar skapelsen steg för steg: Jesu uppståndelse är det första steget. Det andra steget är när Jesus kommer tillbaka och alla som tillhör honom uppstår. Det väntar vi fortfarande på. Det tredje steget är själva slutet då alla fiender besegrats och Gud härskar överallt. Den här texten säger inte så mycket om detaljerna men målar den stora bilden. Vi har redan sett steg ett och därför kan vi vara säkra på att steg två kommer. Framtiden har redan börjat. Vi vet att Herren har segrat. Det finns ett hopp. Därför kan vi frimodigt satsa allt på att arbeta för honom. Paulus avslutar detta fantastiska och långa kapitel så här:

"Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld" (1 Kor 15:57-58).

Jesu kroppsliga uppståndelse är den avgörande händelsen. På den hänger hela den kristna tron!

1 kommentar:

  1. http://helapingsten.wordpress.com/2010/04/04/uppstandelsen/

    SvaraRadera