fredag 16 april 2010

Vi behöver missionärer från Afrika

Håkan Arenius har i den gångna veckan presenterat tre välskrivna artiklar om hur kyrkan i väst behöver påverkas och förnyas genom inflytandet från tredje världens kyrkor. Artiklarna har haft ett visst fokus på Afrika, eftersom de flesta exemplen kommit därifrån. Artikelserien finns här, del 1, del 2, del 3.

Kyrkan i vår del av världen försvagas av flera olika saker. Artikelserien tar upp bl.a. materialism (ekonomi och företagstänkande formar oss), förnuftstro (vi tror att allt kan förklaras med förnuft och vetenskap och att mer kunskap löser alla problem), individualism (individen är i centrum och allt handlar om vad jag vill och behöver), konsumism (allt styrs av konsumtion, både i samhället och i kyrkan), praktisk ateism (vi lever som om Gud och andevärlden inte är verklig).

Den afrikanska kyrkan kan hjälpa oss att upptäcka den bibliska världsbilden där Gud är verklig och involverad i våra liv. Där helande och under är helt naturligt. Där Bibeln läses och älskas som Guds eget ord. Där livet levs tillsammans med ansvar för varandra. Där man helt naturligt talar om Gud, ber tillsammans, vägleder varandra och hjälper varandra med praktiska och ekonomiska behov. Där andligt, socialt och ekonomiskt integreras i en helhet. Där man vågar predika att Jesus är enda vägen till Gud och den enda som kan rädda och befria från ondska och mörker. Kort och gott den afrikanska kyrkan kan hjälpa kyrkan i Sverige att på nytt bli en trogen och levande kyrka.

Lawrence Temfwe från Zambia skrev detta i ett brev för några veckor sedan efter att ha rest i Europa:

"Europa behöver missionärer som har förstått att själva meningen med Andens utgjutelse är mission. Framtiden för evangelisationen i Europa ligger hos en kyrka och hos kristna som är rotade i de två första kapitlen i Apostlagärningarna. Är ni den kyrkan? Är ni redo för förföljelse? Europa är det nya makedoniska ropet*. Är Afrikas kristna beredda att svara på den kallelsen?"

("Det makedoniska ropet" syftar på när aposteln Paulus i en dröm såg en man från provinsen Makedonien som ropade till honom: "Kom över och hjälp oss!" Apg 16:9)

Jag är glad över att Gud nu sänder afrikanska missionärer till Sverige för att hjälpa oss att sprida evangeliet i vårt land. Sverige har blivit ett missionsland och det är många som känner att Herren kallar dem att komma hit. Jag tror att vi behöver missionärer från Afrika. Vad tror du?

1 kommentar: