onsdag 22 december 2010

När Gud blev människa


När Jesus föddes i Betlehem för drygt 2000 år sedan var det en unik händelse. Maria hade blivit gravid nio månader tidigare, trots att hon inte hade haft samlag med någon man. Det skedde genom ett gudomligt ingripande. Det var inget vanligt människobarn hon födde, utan det var universums skapare som kom ner från himlen för att bli människa. Gud blev människa; "Ordet blev kött" som Johannes skriver (Joh 1:14). Det är det som kallas inkarnationen.

Jag har läst igenom Johannesevangeliet under den sista veckan och blivit påmind om hur tanken på att Jesus kommer ner från himlen genomsyrar hela evangeliet. Här är några exempel. Det börjar i första kapitlets inledning, där Jesus kallas för Ordet. "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud...Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till" (Joh 1:1,3). Sen fortsätter det "Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, som den ende sonen får av sin fader..." (Joh 1:14).

I 3:31-32 skriver Johannes om Jesus: "Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört..."

I kap 6 talar Jesus om att han är brödet som kommit ner från himlen. Han säger: "Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig" (Joh 6:38) och "Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet" (Joh 6:50-51).

Jesus sa också: "Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sa jag er att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder" (Joh 8:23-24).

Till sist några ord från det trettonde kapitlet: "Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud" (Joh 13:3).

Den tanke som är tydlig redan i det första kapitlet kommer igen gång på gång. Jesus kommer från Gud och han är samtidigt själv Gud. Han är Gud som blev människa. Samma tanke finns hos Paulus i Filipperbrevets andra kapitel. Han skriver: "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors" (Fil 2:5-8).

Julens budskap är att Guds ende son, själv Gud och alltid nära Fadern, blir människa och föds som ett litet barn i ett stall i Betlehem. Det är det som är inkarnationen. Att tro på Jesus är (bland annat) att tro att han är den han är: Guds son som blev människa.

Några artiklar i Dagen om julen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uppdatering om läget i Betlehem julen 2010.

Med dessa ord vill jag önska alla mina läsare en riktigt god jul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar