lördag 11 december 2010

Barnabas som förebild

Det är lördagskväll och jag sitter i mitt rum på folkhögskolan i Mariannelund. Jag är lite trött efter att precis ha genomfört en tvådagars kortkurs om församlingens DNA. Det kom 15 deltagare från hela Sverige; från Lappland i norr till Skåne i söder. Det var ett härligt gäng och kursen kändes lyckad. Jag tror att deltagarna var nöjda när de åkte härifrån.

Kursen handlade om att församlingar måste byggas inifrån och att de måste ha rätt DNA från början. DNA definierar vi som kärlek till Gud, kärlek till varandra och kärlek till dem som ännu inte känner Jesus. Jag har skrivit mer om detta här. Kursen fokuserade därför på hur man vårdar sitt andliga liv, hur man bygger en fungerande gemenskap och hur man når nya människor och leder dem till Kristus. Jag stod för det mesta av undervisningen, men Lars-Uno Edén och Martin Ström tog också var sitt pass. Deltagarna bidrog också med sina erfarenheter och tankar. På det hela taget blev det mycket fokus på praktiken och jag tror att de flesta bra saker att ta med sig hem till sina olika sammanhang.

I den sista lektionen tog jag en annan infallsvinkel och lyfte fram Barnabas som en förebild för församlingsplanterare och församlingsbyggare. Barnabas är en man som förkroppsligar församlingens DNA. Det är sådana vi behöver vara och det är sådana medarbetare vi behöver i våra team om vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Barnabas är en viktig person i Apostlagärningarnas berättelse. Han presenteras första gången i Apg 4:36-37 som ett gott exempel. Nästa gång träffar vi på Barnabas i Apg 9:26-30 när han tar sig an den nyomvände Saul (Paulus) och presenterar honom för apostlarna. Tredje gången han dyker upp i berättelsen är i Apg 11:19-30 då han blir skickad till Antiochia för att ta hand om den nya församlingen där även hedningar kommit till tro. Han åker också till Tarsos för att hämta Saul (Paulus), gör honom till medarbetare i Antiochia och hjälper honom att komma in i sin tjänst. Efter en resa till Jerusalem kommer han och Saul (Paulus) tillbaka till Antiochia och blir utsända på en missionsresa (till Cypern och Turkiet) som varade i ett par år (Apg 12:25-14:28). På grund av en teologisk konflikt får Barnabas och Paulus sen åka till Jerusalem får att reda ut frågan med apostlarna och församlingen där (Apg 15:1-35). Sista gången vi hör talas om Barnabas är i Apg 15:36-41 där han har en skarp konflikt med sin medarbetare och vän Paulus. De kan inte komma överens om hur de ska göra med Markus. Barnabas vill ge Markus en andra chans och ta med honom i teamet, men det vill inte Paulus. De löser konflikten genom att skiljas åt, dela upp sig i två nya team och åka åt olika håll. Vad kan vi då lära oss av Barnabas. Här får du åtta exempel på hur Barnabas är en förebild.

1. Han vandrar med Gud. Han är fylld av helig Ande och tro och tar tid för bön och fasta (11:24, 13:1-2)

2. Han har en god karaktär. Han är en god man (11:24) och han är generös (4:36-37).

3. Han har en tjänande inställning. Han är en man som gärna tjänar sina medmänniskor och den lokala församlingen.

4. Han uppmuntrar andra. Han kallades Barnabas eftersom han var en uppmuntrare (4:36). Han tar sig an både Saul och Markus och tror på dem även när andra inte gör det.

5. Han hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Konflikter uppstår alltid när människor arbetar tillsammans. En kristen ledare måste kunna hantera konflikter. Det gör Barnabas.

6. Han är trogen sin kallelse. Han uppmuntrar, undervisar och predikar troget och uthålligt (11:23,26, 13:1-3, 14:21-23, 15:35).

7. Han delar evangeliet med icke-troende. Det ser man tydligast under missionsresan (13-14).

8. Han reser upp nya ledare. Det gör han både i Antiochia och i de nyplanterade församlingarna (14:23) och framför allt märks det på att han var mentor åt både Paulus och Markus. Två personer som kom att få större betydelse än Barnabas själv.

Barnabas är en arbetare som bär DNA; Han har en hängiven kärlek till Gud, Han älskar sina bröder och systrar i den kristna gemenskapen och han har en passionerad kärlek till dem som ännu inte känner Jesus. Det ser man på dessa åtta olika faktorer i Barnabas liv. Därför är han en förebild för mig. Jag hoppas att han kan vara det även för dig. Vi behöver arbetare som Barnabas.

Punkterna har jag hämtat från boken The Barnabas Factors av J.D. Payne. Jag har tidigare skrivit om Barnabas här.

Kommande kortkurser på Mariannelunds folkhögskola är Församlingsbygge för tillväxt den 4-5 februari 2011 och Teamledarskap och konflikthantering den 13-14 maj. Det kan du läsa mer om här. Du är välkommen att vara med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar