tisdag 21 december 2010

Funktionella strukturer


Alla församlingar har strukturer. Enligt NFU har växande församlingar funktionella strukturer. En kropp behöver ett skelett för att fungera. På samma sätt behöver en församling strukturer.

Men bara strukturer blir ganska dött. Därför har jag tidigare påpekat att det måste börja med insidan; livet, kärleken till Gud och människor. Det är detta jag kallar församlingens DNA. När man grundar en ny församling eller förändrar en gammal församling måste man först sätta fokus på insidan. Att bara jobba med strukturer fungerar inte. Men förr eller senare måste man också se till att församlingen har funktionella strukturer.

Strukturer handlar bland annat om hur man fattar beslut och hur ledarskapet är organiserat, om hur man definierar medlemskap och tar emot nya medlemmar, hur och var man samlas och hur man organiserar sig och hanterar pengar. Jag tror att det är viktigt att strukturerna är både bibliska och funktionella.

När jag säger att strukturerna ska vara bibliska menar jag inte att det finns ett fast givet mönster i Nya testamentet. Däremot finns det bibliska principer för ledarskap, medlemskap, beslutsfattande, samlingar m.m. Dessa principer bör vägleda oss och styra hur vi formar strukturerna. Vi kan inte ha strukturer som bryter mot de bibliska principerna. Dessutom ska strukturerna alltså vara funktionella. Det betyder att de ska fungera väl och vara anpassade till den rådande situationen och kulturen.

Den 4-5 februari 2011 har vi en kortkurs på Mariannelunds folkhögskola som heter Församlingsbygge för tillväxt. I den kursen tar vi upp dessa frågor om bibliska och funktionella strukturer i nya och gamla församlingar. Det tror jag blir mycket intressant. Mer information om kursen finns här. Du är välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar