fredag 31 december 2010

En ovanlig nyårsafton


Det blev en ovanlig nyårsafton. Idag har jag och Kerstin åkt tåg från Sundsvall till Jönköping. Resan gick bra och jag fick mycket tid att läsa, be och tänka över året som gått. Jag kunde också reflektera en del över vad som ligger framför och jag skrev lite om vad jag vill satsa på under det kommande året. Att utvärdera livet och sätta upp nya mål är en bra nyårspraktik. Nu är jag och Kerstin hemma igen och vi väntar in det nya året tillsammans. Det känns bra. Vi har drömmar och förväntningar även inför nästa år.

Några av veckans artiklar i Dagen har inspirerat mig inför 2011. Här kommer några reflektioner.

Min vän och kollega Lars-Uno Edén ger goda råd till den ovane bibelläsaren. Dagen tar upp bibelläsningen i flera artiklar (här och här) och bjuder även på en bibelläsningsplan. Det är glädjande att Dagen uppmuntrar till bibelläsning och jag känner få som är mer lämpade att ge råd om detta än Lars-Uno. Vi har jobbat ihop på Mariannelunds folkhögskola i drygt tio år och han är en av mina förebilder när det gäller att vandra med Gud. Han är en man som inte bara läser Bibeln, utan också lever den. Låt oss göra 2011 till ett år då vi läser, studerar och memorerar Bibeln. Den är faktiskt Guds ord!

Anders Blåberg har skrivit en strålande artikel om att Sverige är ett missionsland. Anders är missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan och han pekar på tre viktiga utmaningar för Sveriges kristenhet. Jag vill särskilt lyfta fram det han skriver om strategisk flyttning. Han menar att kristna i vårt land behöver flytta till nya bostadsorter för Guds rikes och evangeliets skull. Jag håller med. Var behövs vi mest? Var kan jag göra mest nytta? är frågor vi borde ställa när vi ska bestämma var vi ska bo. Men alltför ofta styrs vi av ekonomi, bekvämlighet och trygghet. Det är tre värderingar som ofta är i konflikt med Guds rike. Anders Blåberg skriver: "Vi har räknat ut att för att bara nå våra mål inom Evangeliska Frikyrkan fram till 2020, behöver mellan 6-800 personer byta bostadsort för att grunda 75 nya församlingar." Låt oss göra 2011 till ett år av strategisk mission i Sverige. Det är nödvändigt! EFK har tagit fram en mycket genomtänkt strategi för mission i Sverige. Den kan laddas ner här.

Till sist vill jag också kommentera att Daniel Grahn har gjort en lista med 10 trender inför 2011. Det är trender som berör kristenheten och kyrkorna i Sverige. Några av punkterna känns självklara, andra mer tveksamma. Det är en intressant lista, men jag tror inte att det ligger någon djupare analys bakom den och Grahn inbjuder till kompletteringar. Det finns en sak jag tycker Daniel Grahn missar helt. Det är att det dyker allt fler nya uttryck för vad det är att vara kyrka i ett efterkristet Sverige. Autonoma husförsamlingar, enkla organiska församlingar, kommuniteter, gemenskaper och andra informella grupper som hittar nya sätt att leva som Kristi kyrka (ofta utanför, ibland innanför den organiserade kristenheten) kommer att vara en tydlig trend 2011. Dagen har ju skrivit en del om detta under förra året, så det är nog Daniel medveten om. Låt oss be att 2011 blir ett år då nya missionella församlingar växer fram i Sverige. Börja gärna det nya året med konferensen med Michael Frost i Stockholm den 14-15 januari: En missionell kyrka i ett efterkristet Sverige. Den kommer att hjälpa oss att tänka nytt.

Med dessa reflektioner vill jag avsluta denna ovanliga nyårsafton och önska alla mina läsare ett gott nytt år tillsammans med Herren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar