onsdag 27 april 2011

John Stott fyller 90 år idagIdag fyller John Stott 90 år. Han är utan tvekan en av 1900-talets mest framstående kristna ledare. Han har varit församlingspräst i den anglikanska kyrkan, skrivit många böcker (flera finns på svenska), är "mannen bakom Lausannedeklarationen" och mycket mer. Dagen ger idag en fin presentation av John Stott och hans livsverk. Tidigare i år skrev Per-Axel Sverker en artikel om Stott med rubriken En evangelikal gigant sätter ödmjukheten i centrum. Båda dessa artiklar är läsvärda och ger en mycket god bild av denne gudsman.

Jag har aldrig mött John Stott personligen, men hans böcker har betytt mycket för mig. Bland dem jag kan nämna som särskilt viktiga för mig personligen är The Contemporary Christian (1992), Issues Facing Christians Today (4:e upplagan 2006), Korset - Meningen med Jesu död (The Cross of Christ, 1986) och kommentaren på Johannesbreven i Tyndaleserien. Hans böcker rekommenderas varmt. Det som kännetecknar Stott är hans förmåga att förstå och förklara bibeltexten och samtidigt tillämpa den på ett radikalt och konkret sätt i vår tid. Han håller ihop lära och liv på ett föredömligt sätt. Dagen har en lista över de böcker som finns på svenska här.

På den svenska sajten Rom1017 kan man ladda ner och lyssna på predikningar av John Stott och många andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar