fredag 8 april 2011

Nya församlingar på nya sätt


Den här veckan har jag undervisat om församlingsplantering i BibelTjänst. Det är en av bibelterminerna vi har på Mariannelunds folkhögskola. BibelTjänst bygger på att man har gått en termin innan och är inriktad på ledarskap och tjänst i Guds rike. Att prata om församlingsplantering i den klassen var roligt och inspirerande. Jag hoppas att många av dem står i en nyplanterad församling om tio år.

Vi har pratat om olika sätt att plantera och bygga församlingar. Idag illustreras ämnet av två mycket intressanta artiklar i Dagen. Dagen berättar om den framgångsrika omplanteringen av Pingstkyrkan i Malmköping. Församlingen lades ner för tio år sedan och adopterades av Pingstförsamlingen i Ärla. Församlingen i Ärla har sedan satsat på att plantera om församlingen på nytt och det har gått bra. Nu har den nya församlingen med namnet Folkkyrkan blivit verklighet och man hade releasefest den gångna helgen. Det är ett mycket gott exempel på hur man kan göra när man omplanterar en gammal och döende församling. Jag önskar Simon Gindemo och de andra i Folkkyrkan Guds välsignelse.

Dagen har idag också en debattartikel av Lasse Väcklén med rubriken En församling kan finnas i ett hem. Det är en mycket bra presentation av och argumentation för att plantera enkla församlingar som samlas i hem. Jag har skrivit en del om enkla organiska husförsamlingar tidigare (se här). Väcklén menar att även grupper som samlas i hem kan vara församlingar och han ser stora fördelar med att det också finns sådana församlingar i Sverige. I artikeln pekar han på fyra saker. Husförsamlingar är mindre känsliga för myndigheternas bestämmelser och begränsningar. Husförsamlingar har ekonomiska fördelar eftersom man inte behöver betala löner, hyror, administration och amorteringar. I små husförsamlingar kan alla komma fram och alla kan bidra på samlingarna. Husförsamlingar kan också ge en naturligare kontaktyta till det omgivande samhället och nå nya människor. Väcklén ser ett behov av både mer traditionella församlingsformer och alternativa enklare former sida vid sida. Det tror jag också på. Han avslutar artikeln så här: "Jag vet att det finns ett behov av den traditionella församlingen som den ser ut idag. Den behöver inte raseras utan bör uppmuntras, blåsas liv i. Men när vi talar om nyplanteringar kan det kanske vara på sin plats att våga tänka nytt."


När vi talade om församlingsplantering i BibelTjänst pratade vi också om enkla husförsamlingar som ett alternativ. Det gör vi också i distansutbildningen i församlingsplantering. Vare sig du vill vara med och plantera församlingar med mer traditionella strukturer eller enkla organiska husförsamlingar kan du ha stor glädje av den utbildningen. Hör av dig om du vill veta mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar