fredag 2 december 2011

Andlig träning

Det är många som tränar. Det gör jag också. Det är bra att hålla sig i form. Det är bra att ägna lite tid åt fysisk träning. Jag löptränar varje vecka och spelar lite bollsport då och då, även om det har blivit mindre av det senare med åren.

Paulus skriver också att fysisk träning är bra. "Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt," skriver han till sin unge medarbetare Timotheos. Men han säger också till Timotheos att inte glömma bort den andliga träningen, för den är ännu viktigare. Här följer hela sammanhanget:

"Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig." (1 Tim 4:7-9)

Fysisk träning ger många vinster. Man blir piggare, friskare, gladare och fungerar bättre på många sätt. Och man lever troligen längre och bättre. Att öva sig i gudsfruktan ger också vinster, skriver Paulus, både i detta livet och i det kommande. Inte nog med att man blir piggare och gladare och troligen lever längre och bättre, dessutom har gudsfruktan ett värde för evigheten. Man samlar skatter i himlen och vinner en krans som består även i den kommande tidsåldern.

Så min utmaning till dig idag är att lägga minst lika mycket (om inte mer) energi, tid och pengar på din andliga träning som på den fysiska. Hur övar man sig i gudsfruktan? Hur kan man sköta sin andliga träning. Här kommer några tips. Du kan säkert komplettera listan med egna idéer.

1. Ta regelbundet tid för att umgås med Gud i bön och bibelläsning. Sjung lovsånger och lär dig att leva i Guds närhet vad du än gör.

2. Väx till i kunskap! Studera Bibeln. Lär dig bibeltexter utantill. Läs kristen litteratur. Lyssna till bibelundervisning.

3. Var med i en kristen gemenskap där du kan vara öppen och äkta, en gemenskap där du blir både uppmuntrad och fostrad, en gemenskap där ni vägleder och tjänar varandra.

4. Var engagerad någonstans där du arbetar ideellt för andra människors bästa.

5. Var generös och dela med dig av din tid, dina pengar och ägodelar.

6. Dela din tro, din kunskap och dina erfarenheter med andra och lär dig att lyssna på andras berättelser.

7. Bekänn dina synder och lev efter Guds bud med hjälp av den helige Andes kraft. Då kommer Andens frukt att ta form i ditt liv: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (se Gal 5:22-23).

När vi praktiserar detta regelbundet övar vi oss i gudsfruktan. Detta är inte krav, utan nåd. Du får vandra med Gud. Han vill hjälpa dig att växa. Han vill ge dig andlig träning. Han vill att du ska hålla dig i form.

Hur är det med din andliga form? Min uppmaning till dig idag är: Öva dig i gudsfruktan!

Det kommer du att ha glädje av.

2 kommentarer:

  1. Bra punkter, och närmast klassiska punkter. Man vet dem såväl och ändå är det så lätt att man inte agerar i enlighet med dem.

    Jag predikade över sagda vers för några veckor sedan med litet annat fokus än vad du skrev här i ditt inlägg. Om du skulle vilja lyssna hittar du det här: http://styleye.se/kol128/?p=501

    SvaraRadera
  2. Åh vad bra. På söndag 5/2 2017 (*ler*) ska jag ha radio. Tänkte prata om andlig träning.

    SvaraRadera