lördag 3 december 2011

En teologi för lovsång

Jag blev kristen på 70-talet. Det var då de enkla lovsångskörerna slog igenom på allvar. Lovsånger som Vi upphöjer dig, Jesus vi tillhör dig, Du är på tronen, Herren är min starkhet och Han är kung (och många andra) har präglat min vandring med Gud.

Jag har alltid gillat att sjunga lovsånger för att tillbe Gud, men jag har nästan aldrig undervisat om lovsång. Det är lite konstigt, eftersom jag faktiskt undervisat och predikat Guds ord i mer än 30 år. Men nu har jag ändrat på det. Jag har insett att det behövs en teologi för lovsång och här vill jag dela lite av vad jag undervisade om detta tidigare i höst.

Det finns många uppmaningar i Bibeln till att lovsjunga Gud. David skriver: "Jag vill prisa Guds namn med sång och tacka och lova honom. Det behagar Herren mer än tjurar, offerdjur med horn och klövar" (Ps 69:31-32). I en annan psalm uppmanas vi: "Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling" (Ps 149:1). Även i Nya testamentet finns många uppmaningar till lovsång. "Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud", skriver Hebreerbrevets författare (Hebr 13:15).

Gud gillar lovsång! Lovsång finns i hela Bibeln, från Moseböckerna till Uppenbarelseboken. Idag vill jag ta min utgångspunkt i kung Davids tid på 1000-talet före Kristus. Det var en tid som kanske mer än någon annan präglades av sång och musik.

David själv var musiker och sångare. Han skrev många lovsånger och vi har många av dem i Psaltaren. David var framför allt kung och kunde därför inte ägna sig helt och hållet åt musiken. Därför såg han till att det fanns andra som fick göra det. I Krönikerböckerna kan vi lära oss mycket om lovsångens betydelse. Här finner vi grunden för en teologi för lovsång.

1. Ständig lovsång inför Guds tron, 1 Krön 16:4-42. En stor skara musiker och sångare skulle se till att det ständigt pågick lovsång inför Guds ark. Precis som lovsången pågår i himlen utan uppehåll, vill Gud att den ska pågå här på jorden. Lovsång och tillbedjan är en viktig del av allas vår tjänst inför Gud och den ska pågå utan uppehåll.

2. Att spela i profetisk anda, 1 Krön 25:1-8. Här får vi en närmare förteckning över alla de musiker som spelade olika instrument i lovsångsteamen inför arken. Det står att de spelade i profetisk anda. Den helige Ande utrustar musiker och sångare för en andlig tjänst. Gud ger en andlig smörjelse till dem som ska leda lovsång. Så var det då och så är det även nu. Det här är en uppmuntran till alla musiker i församlingen. Och det är en utmaning till oss som inte är musiker att rätt uppskatta och värdera deras tjänst.

3. Herrens härlighet finns i lovsången, 2 Krön 5:11-14, 7:6. När Salomo invigde det tempel han hade byggt åt Herren stod lovsången i centrum. Det var flera hundra sångare och musiker (slagverk, blåsinstrument och stränginstrument) som sjöng och spelade och resultatet blev att Herrens härlighet uppfyllde templet. Herrens närvaro och härlighet kan upplevas i lovsången. Så är det även nu. Många gånger har jag upplevt Herrens härlighet när jag sjungit lovsång tillsammans med andra. Jag känner också flera som kommit till tro efter att ha berörts av Guds närvaro i musik och lovsång.

4. Lovsång är ett andligt vapen, 2 Krön 20:1-26. Nu är vi framme vid kung Joshafats tid i mitten av 800-talet f.Kr. I 2 Krön 20 finner vi en fascinerande berättelse. Fiender omringar Jerusalem och kungen söker Herren. När armén tågar ut mot fienderna går lovsångarna och musikerna i första ledet och det blir aldrig någon strid. Herren ger Israel segern genom lovsången. Platsen där det hände fick namnet Lovsångsdalen. Det här lär oss att lovsången också är ett andligt vapen i kampen mot de onda makterna. När vi lovsjunger och upphöjer Herren, proklamerar vi också att Han har makten och då sker det något i den andliga världen. Hans tron byggs upp och hans vilja sker. Gud tronar på Israels lovsånger står det i Ps 22:4.

Där har vi fyra viktiga byggstenar i en teologi för lovsång. Det finns mycket mer att säga om detta, men det här är vad jag vill lyfta fram idag. Vad tycker du om detta? Vad vill du lägga till?

Har du en teologi för lovsång? Hur står det till med lovsången i din församling?

7 kommentarer:

 1. Mycket bra undervisning! Eftersom jag tillhör en församling med rötter i Vineyardrörelsen är vi rätt lovsångsbaserade. Här beskriver vår pastor och lovsångsledare Sofia sin lovsångsteologi: http://www.youtube.com/watch?v=gvGt1ukMSsk

  SvaraRadera
 2. Hej jonas, jag blir riktigt uppmuntrad av din vishet, det är en enorm rikedom för en ung person att ha erfarna och visa personer omkring sig :)

  /Terese Carlsén från bibelskolan 2010

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra undervisning Jonas!Du har med många viktiga vinklar på lovsång tycker jag! Ej att förglömma och nåt som jag ofta poängterar är ju att Gud tillbes dag o natt, precis som du beskriver kring tronen, men att Han alltid är värd tillbedjan o vi som människor får bara stämma in i det som redan sker kring tronen. Han sitter alltid på tronen och är värd vår lovsång oavsett vad som händer. Grunden för våra liv är lovsång, som en respons på vem Han är!

  SvaraRadera
 4. Tak for et tankevækkende og spændende indlæg :)

  SvaraRadera
 5. Man kan nog se på den moderna varianten av lovsång på olika sätt. Dels som ni beskriver det i tidigare inlägg, men också som enbart ett liturgiskt inslag i en gudstjänst. Inslagen har en stor nackdel, man kan inte locka syndare till gudstjänsten med lovsång. Församlingen står upp och sjunger till en Gud som dom inte har en lelation till.
  Jag tror mera på om församlingssången handlar OM Jesus.
  Företeelsen blir också lätt ensidig eftersom man betraktar lovsången som den enda möjliga formen. Om man sedan också menar attlovsång kan ersätta bön, har man nog halkat lite snett.
  Om församlingen ska fullfölja uppdraget att göra Jesus känd och älskad måste han bli presenterad som frälsares vän, inte som kung i första hand.
  Om vi bara är intresserade för egen andliga status ska vi sjunga lovsånger, annars berättande sånger om Honom, och honom som korsfäst.

  Församlingsmöte och lovsång – ja
  Offentligt möte ochsång som merättar om Jesus – ja

  Kan det inte vara en rimlig väg?

  SvaraRadera
 6. Hej!
  Av misstag blev mitt anonyma inlägg, just anonymt. Jag har problem med kontakten med mitt googlekonto. Jag skriver aldrig anonymt.
  Stig Melin

  http://stig-melin.blogspot.com/

  SvaraRadera
 7. Tack alla för era kommentarer.

  Amy, du har inspirerat mig till att tänka till om lovsångens teologi. Tack!

  Stig, tack för dina synpunkter. Jag tror att även lovsången kan dra människor till Jesus. Jag tror att vi bör sjunga både om Jesus och till Jesus i offentliga och öppna samlingar. Evangeliet handlar om att Jesus är både Herre och frälsare. Vi behöver sjunga om både och. Naturligtvis kan inte lovsången ersätta bön.

  SvaraRadera