lördag 25 oktober 2008

Menno Simons, del 1

I serien om anabaptismen har jag nu kommit till den kanske mest kände av rörelsens tidiga ledare, nämligen Menno Simons. Han var inte anabaptismens grundare, eftersom han inte anslöt sig till den förrän mer än tio år efter starten, men han var förmodligen dess mest inflytelserika ledare. Att han inte blev avrättad utan lyckades klara sig undan förföljarna och fick dö en naturlig död vid 65 års ålder bidrog naturligvis till att hans inflytande blev stort.

I min bokhylla har jag flera böcker om och av Menno. Särskilt glad är jag över Complete Writings of Menno Simons. En rejäl volym på knappt 1100 sidor med alla Mennos böcker och skrifter i engelsk översättning.

En annan intressant bok är Theology of the Reformers av Timothy George. Den handlar om fyra av reformationens stora tänkare; Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin och Menno Simons. Att Menno platsar med Luther, Zwingli och Calvin är ett bevis för hans betydelse och ett enormt erkännande av anabaptismen som en viktig gren i 1500-talets reformation.

Redan på 1500-talet började anabaptisterna i Holland kallas för mennoniter och idag bär de flesta kyrkor med historiska rötter i anabaptismen det namnet. Mennoniter av olika slag finns i många delar av världen, men vad jag vet finns det ingen församling i Sverige som är ansluten till ett mennonitsamfund. I London finns t.ex. London Mennonite Center.

Kortfakta om Menno Simons

1496 föddes Menno i Holland.
1524 blev han prästvigd i den katolska kyrkan. Han verkade som präst i ungefär elva år. Redan tidigt tvivlade han på vissa inslag i den katolska läran, men det var en lång process innan han kom till en evangelisk övertygelse.
1536 lät han döpa sig, anslöt sig till anabaptisterna och började genast verka som evangelist.
1537 blev han avskild som pastor och äldste och sen tjänade han oavbrutet församlingarna i Holland och norra Tyskland fram till sin död 1561.
En intressant hemsida med mycket information om Menno är Menno Simons.net. Den rekommenderas varmt. Jag återkommer med fler inlägg om Menno Simons.

Menno Simons, del 2; Anabaptismens Knutby
Menno Simons, del 3; tron på treenigheten
Del 4, Det är bara nåd


1 kommentar: