fredag 30 januari 2009

Församlingen i världen

I veckan har Dagen haft flera intressanta artiklar om varför människor lämnar församlingen. Här hittar du del 1, del 2 och del 3. Det är en viktig fråga, som Jaktlund även tar upp i flera inlägg på sin blogg. En del av svaret är väl att många lämnar för att församlingarna inte är den gemenskap av lärjungar som de bör och kan vara. Församlingens liv och funktion är ett av mina huvudämnen här på Barnabasbloggen och jag har skrivit mycket i det ämnet.

Idag vill jag dela några tankar om församlingens roll i världen som jag tror är viktiga i samtalet. I inledningen av bergspredikan talar Jesus om detta. Han säger:

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. (Matt 5:13-16)

Vad betyder det att vara jordens salt och världens ljus?

Jordens salt - en annorlunda gemenskap som gör människor törstiga
Salt ger smak. Jesus talar om salt som mister sin kraft. Salt handlar om att vara annorlunda och tydliga. Det handlar om att ha en tydlig identitet som Jesus lärjungar. Salt skapar törst. En levande församling som är en annorlunda gemenskap skapar törst efter Gud. Vad är det som är annorlunda? Jag tror att det är praktisk kärlek, dynamisk andlighet, levande tro, renhet, hopp, gemenskap, äkthet m.m. Det är saltet!


Världens ljus - en synlig gemenskap som drar människor till sig
Ljus ska synas, inte gömmas undan. Det är lätt hänt att kristna drar sig undan och isolerar sig från världen. När Jesus säger ”ni är världens ljus” betonar han att lärjungarna ska leva i världen och vara synliga för världen. Han använder två bilder för att visa detta: a) en stad på berget b) ljus på ljushållaren. Jesus anspelar här på Jesaja 2:2-5: staden på berget (Jerusalem) som genom sitt ljus drar människor till sig.


Vad betyder detta för oss? Salt betyder att vi ska vara en annorlunda gemenskap som gör människor törstiga. Ljus betyder att vi ska vara en synlig gemenskap som är involverad i samhället.

En gemenskap som gör goda gärningar
I vers 16 förklarar Jesus vad det handlar om. Här ligger betoningen: goda gärningar. Det är våra handlingar som gör oss annorlunda och synliga. Vi är salt och ljus genom att göra goda gärningar. Församlingen är en gemenskap som gör lärjungar och lyder Kristi bud. Den kristna tron handlar om att göra Jesu ord. Det är det som presenteras i bergspredikans 14 förvandlande initiativ (5:21-7:12). Det är det som betonas i bergspredikans avslutning (7:13-27). Det är inte våra ord, utan våra handlingar som för människor till tro och förändrar världen.

Nåd och gärningar
En så stark betoning på goda gärningar kan kännas lite förvirrande för vår tids kristna. Vi betonar ju så oerhört starkt att vi blir rättfärdiga av nåd, genom tro utan gärningar. Men vi måste komma ihåg att tron utan gärningar är död (Jak 2:14-17). Även Paulus betonar goda gärningar som en frukt av den levande tron (Ef 2:8-10, Tit 2:11-14, 3:4-8,14). Vi blir inte räddade genom att göra goda gärningar. Vi blir räddade genom att Jesus dog och uppstod för vår skull. Men när vi har blivit räddade gör vi goda gärningar som en frukt av Guds kärlek i våra liv. Guds nåd förvandlar oss och gör oss till nya människor som gör gott.

I Råslätts församlingsgemenskap betonar vi att vi är en gemenskap av lärjungar som lever tillsammans och gör skillnad i världen genom att göra gott. Vi vill vara den sortens gemenskap som verkligen är jordens salt och världens ljus. Det räcker inte med gudstjänster, lovsånger, predikningar och bekännelser. Det behövs en annorlunda gemenskap som verkligen gör skillnad om människor ska komma med och stanna kvar. Det är en utmaning för oss och för varje församling i Sverige. Det Jesus sa gäller oss: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen."

5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. http://se.youtube.com/watch?v=799d7Tl5uCM se gärna 30min och fram.

  SvaraRadera
 3. Hej Michael! Jag har inte tid att kolla så mycket på youtube. Kan du säga vad det handlar om och varför jag ska se det.

  SvaraRadera
 4. Amen till detta, Jonas!
  /Jonas Lundström

  SvaraRadera
 5. mkt bra skrivet!
  //max

  SvaraRadera