torsdag 20 januari 2011

En missionell kyrka - Lyssna på konferensen på nätetAustraliensaren Michael Frost besökte Stockholm i helgen och idag publiceras en intervju i Dagen. Artikeln ger en liten inblick i Frosts tänkande. Han har skrivit tre mycket betydelsefulla böcker som handlar om det han talade om på konferensen. Jag rekommenderar dem varmt till den som vill fördjupa sig i ämnet. De är mycket läsvärda. Böckerna är:


Ett av Michael Frosts budskap var att församlingar i vår tid måste bli missionella. Och han förklarade vad han menade med det. Här följer en kort sammanfattning.

En församling har fyra grundfunktioner: 1) Tillbedjan 2) Lärjungaträning 3) Gemenskap 4) Mission. Alla fyra områdena är lika viktiga och de samspelar med varandra. Alla fyra är nödvändiga. Men Michael Frost menar att man (medvetet eller omedvetet) organiserar detta på olika sätt.

I traditionella församlingar är det tillbedjan (gudstjänsten) som är den organiserande funktionen. Gudstjänsten är den främsta platsen för bibelundervisning. Att delta i söndagens gudstjänst är det viktigaste sättet att visa att man är med i gemenskapen. Att bjuda in till gudstjänsterna är den främsta funktionen av medlemmarnas mission. Tillbedjan är alltså den organiserande faktorn.

I en missionell församling är det missionsuppdraget som är den organiserande funktionen. Hur vi tränar lärjungar, tillber och har gemenskap bestäms av missionsuppdraget. Gör man detta på ett genomtänkt och bibliskt sätt får det stora konsekvenser och Michael Frost gav flera inspirerande exempel på vad detta kan betyda i praktiken. I intervjun i Dagen säger Frost: "Men en 'missionell kyrka' funderar istället över hur man kan hjälpa kristna och församlingar att se sig själva som utsända att leva liv som pekar på att guds rike är här genom Jesus." Han menar alltså att alla Jesus lärjungar ska se sig själva som missionärer. Under konferensen talade han hela tiden om att vi är sända ut i världen och den återkommande frågan var: "Till vem har du blivit sänd?" Om man inte kan svara på den frågan är man inte missionell, sa Michael Frost. Hans föreläsning om vad det innebär att vara en missionell kyrka finns här.

Under konferensen på Kår 393 talade Michael Frost vid sex tillfällen. Allt spelades in på video och du kan se och lyssna här (engelska utan tolkning).

Jag noterar att det snart är helt klart med den nya gemensamma pastorsutbildningen för Pingst, EFK och SAM. Pingsts styrelse fattade sitt beslut igår. Detta är mycket glädjande. Nu är det viktigt att den nya utbildningen verkligen blir missionell. Det har jag skrivit om här.

Den nya GF-kyrkan (Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan tillsammans) är inne i processen att söka en kyrkoledare, berättar Dagen. Flera olika namn är aktuella. En avgörande fråga för GF (Gemensam Framtid) kommer att vara om det kommer att bli en missionell kyrka eller en traditionell och förvaltande. Valet av ledare är mycket betydelsefullt för vilken väg GF kommer att gå.

2 kommentarer:

 1. Jag har blivit lite allergisk mot talet om "nya metoder". Gör si och så, ändra på former, så kommer ni att få framgång.

  Skulle hellre vilja återvända till Paulus, som visserligen gjorde allt för att nå alla, men samtidigt sa att han bara förkunnade Kristus, betraktade allt annat som avskräde.

  Det är ingen polemik mot artikeln specifikt. Bara en reaktion i allmänhet mot alla försök att ändra former.

  Det blir inte mer Gud i samhället för att vi ändrar former och riter i kyrkorna. Det gäller att öppna oss för den Helige Ande, så mycket att det flödar över och tar eld i andra.

  SvaraRadera
 2. @anonym Att leva missionellt, att vara en missionell församling handlar inte om nya metoder - det handlar om teologi och hur vi ser på Gud, vad församling och lärjungaskap är... som sen givetvis får praktiska konsekvenser.

  Församlingen och den kristne är utsänd - vi sänds ut att visa på i ord och handling att Gud regerar genom Jesus. Att vara kristen är att vara utsänd. HUR vi gör detta - dvs metoder - beror på sammanhanget.

  Problemet är dock att så mycket är fokuserat inåt i våra församlingar, och vi förväntar oss att människor ska komma till oss. Men de flesta människor gör det inte och kommer inte att göra det. Så frågan blir - vill vem är du utsänd?

  SvaraRadera