tisdag 11 oktober 2011

Pionjärforum 2011


Nu har jag kommit hem efter att ha deltagit i Pionjärforum 2011 på Kår 393 i Stockholm. Pionjärforum samlade ca 80 inbjudna ledare och församlingsplanterare från flera olika samfund och det var ett intensivt dygn med inspirerande samtal, berättelser, undervisning, lovsång, bön och gemenskap. Vi lyssnade till Gud och till varandra och fick en hel del att ta med i oss i våra olika uppgifter.

Pionjärforum arrangerades av Det församlingsgrundande nätverket i Sverige där tio samfund är representerade (Pingst, EFK, EFS, Missionskyrkan, Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Adventisterna, Frälsningsarmén och Vineyard).

Det började med att Öyvind Tholvesen presenterade den nya Sverigeundersökningen. Visste du att 500 frikyrkoförsamlingar lagts ner i Sverige under de senaste tio åren och att bara 100 nya planterats under samma tid? Vi fick en massa intressant statistik. Hela undersökningen finns tillgänglig här.

Det finns dock församlingar som växer genom att nya människor kommer till tro. Vi fick höra flera spännande och uppmuntrande vittnesbörd från sådana församlingar i Sverige och Norge. De som grep mig mest var Frälsningsarmén i Halmstad och EFS arbete bland iranier i Stockholm (Klara kyrka). Det var också mycket tid för lovsång och bön. Det var en viktig påminnelse att mission inte främst handlar om strategi och metoder, utan att det är en andlig kamp och att det handlar om människor. "Älska Gud, älska livet, älska människor", sa Magnus Persson när han talade om hur man når sekulariserade svenskar utifrån sin erfarenhet från United i Malmö.

På lördagen fick vi höra lite om hur olika samfund ser på församlingsplantering just nu. Pelle Hörnmark delade hur man format strategin i Pingst, Per-Eive Berndtsson berättade om hur EFS planterar församlingar och Kjell-Axel Johansson talade om EFK:s mål att plantera 50 nya församlingar i Stockholm till 2020. Det blev mycket tydligt att vi alla ser ett behov av ett spektrum av nya församlingar som ser olika ut i struktur och form. Det kommer att finnas husförsamlingar, husförsamlingsnätverk och församlingar som samlas i gudstjänstlokaler och mycket annat. Det var härligt att se den stora bredden och öppenheten för nya sätt att vara kyrka som finns även i de etablerade samfunden.

Det allra bästa med ett sånt här dygn är nätverkandet som sker. Man lär känna många nya, knyter kontakter, samtalar och delar. Det betyder mycket för framtiden. Det som var lite tråkigt var att många inte var med hela tiden, utan kom och gick. Det kunde också varit mer tid för samtal och gemensamt processande. Nu tycker jag att det blev lite för mycket lyssnande, i alla fall för mig. Men trots allt är jag mycket glad och tacksam för att jag fick vara med på Pionjärforum 2011. Gud gör något nytt i Sverige och vi får alla vara med och tjäna honom. Det är en stor nåd!

1 kommentar: