fredag 20 april 2012

Ett kristet flyktingnätverk

Sverige har en flyktingpolitik som ofta är hård och brutal. Vi får ständigt rapporter om utvisningar som uppfattas   som (och ofta är) brutala, omänskliga och orättfärdiga. Bara under de senaste veckorna har jag sett ett par sådana fall i min egen närhet.

Samtidigt finns det ett enormt engagemang i hela landet för flyktingarnas sak. Inte minst bland kristna, både enskilda och församlingar finns det ett stort engagemang. Det visar sig på många olika sätt på både nationell politisk nivå och på en personlig nivå i många lokala sammanhang, där man tar sig an enskilda personers och familjers situation. Mycket av det som görs sker i det fördolda. Men nu ska det bli lite mer synligt.

I dagarna bildas nämligen ett kristet flyktingnätverk. Så här beskriver initiativtagarna det hela:


Vi är ett kristet nätverk som arbetar för en mänskligare flyktingpolitik. Vi tror på ickevåld och vill med en mångfald av metoder och idéer ta avstånd från passivitet.

Än så länge har nätverket varken namn eller struktur, men på Utvecklingsblogg för kristet flyktingnätverk kan man följa och påverka utvecklingen. Förhoppningsvis kan nätverket bidra till att inspirera, utrusta, vägleda och påverka för ett brett och generöst engagemang för flyktingarnas situation. Och på sikt kan det också förändra flyktingpolitiken i en mänskligare och generösare riktning. Det är det vi vill ska ske.

Så här säger Skriften: "Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud." (3 Mos 19:33-34)

Det gäller även för oss. Kom med i det nybildade nätverket!

2 kommentarer:

 1. Utan att tänka olika i sakfrågan så funderar jag hur du resonerar kring varför denna uppmaning från 3 Mos är giltig även för oss som inte står under Lagen, men andra uppenbart inte är det?
  /Martin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Martin. Tack för frågan. Det är ett stort och viktigt ämne. Kortfattat skulle jag svara så här. Offerlagarna och renhetslagarna är uppfyllda i Kristus och gäller därför inte i det nya förbundet (se tex Mark 7:14-23, Kol 2:16-17). De moraliska buden gäller däremot även för den kristne i det nya förbundet. Jesus upprepar och förklarar dem och breven tillämpar dem också för de kristna. Om man läser igenom hela 3 Mos 19 finner man många bud som fortfarande gäller och andra som inte gör det. Där finns också det som Jesus räknar som det andra av de två viktigaste buden: "du skall älska din nästa som dig själv" (3 Mos 19:18). Nya testamentet ger nycklarna till att förstå vilka av buden i GT som gäller för oss.

   Radera