måndag 2 april 2012

Naturlig församlingsplantering

Detta inlägg är även publicerat på Pionjärbloggen.

Under de sista fyra åren har jag jobbat lite grann med utbildning av församlingsplanterare. Ett femtontal deltagare har gjort den ettåriga distansutbildningen och ett femtiotal har deltagit i en eller flera av de fyra kortkurserna om församlingsplantering som vi arrangerat på Mariannelunds folkhögskola. Många av dem är idag engagerade i pionjärarbete någonstans i Sverige. De flesta inom pingströrelsen, men en del i andra sammanhang.

Som grundstruktur för utbildningen har jag använt något som kallas för Naturlig församlingsplantering (NFP), som i sin tur bygger på det välkända begreppet Naturlig församlingsutveckling (NFU). NFU är en modell för att utvärdera och utveckla existerande församlingar. NFU identifierar åtta kvalitativa särdrag hos växande församlingar. De är Utrustande ledarskap, Hängiven andlighet, Kärleksfulla relationer, Funktionella strukturer, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation, Gåvobaserad verksamhet och Inspirerande gudstjänster. Om dessa områden har god kvalitet växer församlingen. NFP är en modell för att tillämpa NFU när man planterar en ny församling. Det handlar om att bygga in god kvalitet i alla åtta särdragen från början och att ta det i rätt ordning. Jag tycker att det ger en enkel och användbar strategisk modell oavsett vilken typ av församling man planterar. NFP har utvecklats av amerikanen Phil Alessi. Jag köpte lite nedladdningsbart material om detta på nätet för några år sedan, men nu verkar det inte gå att få tag i det längre. Hur som helst finns det en del användbara saker i modellen. Det bästa i NFP är pilen.


Pilen visar hur processen går till när en ny församling planteras. Utrustande ledarskap och funktionella strukturer måste finnas från början. Det är de två dragen som ger ramen och skapar stabiliteten. Det behövs en pionjär som tar initiativ och bär visionen. Ofta är det en eller kanske två personer som är visionsbärare och initiativtagare. Strukturerna måste förstås vara enkla i början och de utvecklas efterhand som arbetet växer. Men struktur behövs från dag ett när teamet börjar formas. Utan struktur kan visionen rinna ut i sanden.

Sen går processen från vänster till höger i pilens riktning. Det börjar med insidan: hängiven andlighet och kärleksfulla relationer. Det måste börja med livet, det som är församlingens DNA, kärlek till Gud och människor, varandra och andra. Det handlar om bön och bibelstudium, om relationer och vänskap, om måltider och öppenhet. Det är viktigt att gemenskapen redan från början inkluderar även dem som ännu inte tror.

Nästa steg är att börja med livsnära smågrupper och behovsorienterad evangelisation (finna vägar att nå nya människor). Syftet med en församlingsplantering är att nya människor ska komma till tro och därför måste missionsuppdraget vara i centrum. Börja inte med gudstjänster för tidigt, eftersom det tar mycket kraft och lätt ger ett mer inåtvänt fokus. Behåll fokus på att nå ut och börja med enkla smågrupper, där nya människor kan komma in. Om man börjar med smågrupperna (cellgrupper, husförsamlingar eller vad man nu kallar dem) gör man dem till församlingslivets hjärta även på lång sikt och det vinner man på. Dessutom kan man klara sig länge utan en egen lokal.

I det tredje steget, när gemenskapen blivit större och stabilare kan man börja med olika verksamhetsgrenar, som naturligtvis växer fram allteftersom behoven visar sig och gåvorna kommer i funktion (gåvobaserad verksamhet). Här måste man vara känslig för sin lokala situation och behoven där. Hur man gör beror också på vilken typ av församling man bygger. Vill man samla hela församlingen regelbundet kan man börja med inspirerande gudstjänster en gång i månaden eller var fjortonde dag. Även om man siktar på gudstjänst varje vecka behöver man inte ha för bråttom dit. Att starta en församling är ju inte detsamma som att starta en gudstjänst.

Det här var en kort presentation av Naturlig församlingsplantering. Jag tycker att det är en bra och användbar modell för att beskriva processen i planteringen av en ny församling. Därför har jag använt den i mina kurser. Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar