onsdag 4 april 2012

Kamp och konflikt

När man är pionjär ställer man sig i frontlinjen och där är påfrestningarna som allra störst. Man måste vara medveten om att det är en andlig kamp och att fienden inte är mänsklig. Paulus skriver: "Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna" (Ef 6:12). Därför uppmanar Paulus till att ta på sig Guds rustning "under ständig åkallan och bön och be alltid i Anden" (Ef 6:18). Bön är vårt främsta vapen i den andliga kampen och därför är det oerhört viktigt med ständig och uthållig bön i pionjärarbetet.

Fiendens angrepp kan komma på många olika sätt. Ett av dem är att så splittring i pionjärteamet eller församlingen. Bara  ett par kapitel tidigare har Paulus skrivit: "Ge inte djävulen något tillfälle" (Ef 4:27) och då handlar det just om relationer och hur man hanterar vrede och konflikter i den kristna gemenskapen. Gör man det på ett dåligt sätt får djävulen tillfälle (och då tar han det) att skada eller i värsta fall slå sönder Guds verk. Det har vi sett under våra 30 år på Råslätt. Vid flera tillfällen har en period av väckelse och tillväxt hindrats eller bromsats upp av konflikter och splittringar. Vi har lärt oss mycket av det och med Guds nåd har vi kunnat prata ut och reda upp en del, men Guds verk har blivit skadat och människor sårade. 

Kreativ konflikthantering är en nödvändig kompetens i församlingsplantering och församlingsbyggande. Därför har konflikthantering varit ett givet inslag i Mariannelunds folkhögskolas utbildning av församlingslanterare och jag har genomfört kortkurser i konflikthantering för kristna ledare ett par gånger.

Konflikter är oundvikliga. De uppstår alltid när människor lever och arbetar tillsammans. Man kan inte undvika dem och ska absolut inte sopa dem under mattan. När konflikter uppstår i en församlingsplantering (eller församling) bör man se det som en möjlighet att utvecklas och växa tillsammans. Då räcker det inte med att bara be, utan man måste också kunna prata. Därför behöver man verktyg för konflikthantering.
Idag vill jag tipsa om några goda resurser som jag har använt i mina kurser. Impulsen till kurserna fick jag
från den engelska organisationen Bridge Builders, som utbildar kristna ledare i konflikthantering. En av deras lärare heter Colin Patterson och han har skrivit en mycket användbart liten skrift som heter How to Learn Through Conflict (finns även som e-bok). Där har jag hämtat mycket bra tankar och exempel och den har även gett mig grundstrukturen för kursen.

Ett annat mycket bra material heter Style Matters och är utvecklat av mennoniten Ron Kraybill. Modellen utgår ifrån att vi alla har olika stilar att hantera konflikter och att vi genom att förstå oss själva och andra bättre kan få fler verktyg för att hantera konflikter i vår omgivning. På hemsidan Riverhouse ePress finns mycket information och material som är lätt att förstå och använda. Det här sättet att tänka har jag haft mycket användning av personligt och det har varit mycket uppskattat av deltagarna i kurserna. En tvåminuters PowerPoint som presenterar grundtankarna i Style Matters finns här.

Ett tredje mycket användbart material för konflikthantering är häftet Let's talk - Communication Skills and Conflict Transformation av Barry C. Bartel, även han mennonit. Mennoniterna har verkligen mycket att bidra med på det här området.

Hur vi hanterar relationer och konflikter är en mycket viktig del av lärjungaskapet. Både Jesus och apostlarna talar mycket om detta och vi kan inte försumma det här området om vi vill bli framgångsrika pionjärer. Det är en andlig kamp. I den behöver vi både uthållig bön och kreativ konflikthantering.

Detta inlägg publiceras även på Pionjärbloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar