fredag 20 april 2012

Skapelse och/eller evolution

Dagen har gjort en enkätundersökning bland svenska pastorer och präster i flera samfund. Frågorna handlar om hur man ser på skapelse och evolution. Ämnen som tas upp är om Gud använde sig av evolution när han skapade världen, om Adam och Eva var historiska personer och om hur gammal jorden är. Resultatet är mycket intressant och glädjande. Det kan man läsa om i de båda artiklarna här och här. Artikelförfattaren David Wingren ger också en personlig kommentar till undersökningen. En för mig oväntat stor del av pastorerna i Sverige håller fast vid tron på att Gud skapat världen utan evolution och att Adam och Eva var historiska personer. Det tycker åtminstone jag är mycket glädjande. Jag tar därför tillfället i akt och publicerar delar av en text jag tidigare publicerat här.

Diskussionen handlar om ifall Gud har skapat världen genom miljontals år av gradvis utveckling (teistisk evolution) eller om han har gjort det genom att skapa en färdig värld på kort tid (omedelbar skapelse).

Som bibeltroende kristna är vi överens om att Gud har skapat världen. Vi är också överens om att människan är skapad till Guds avbild och har en särställning i skapelsen. Detta är det viktigaste. Frågan om hur det gick till när Gud skapade är förvisso en mindre viktig fråga. Men den är inte oviktig. Själv tror jag att Gud skapade världen och människan genom en följd av skapelsehandlingar för inte särskilt lång tid sedan. (Jag tror på en ung jord, men anger ingen specifik ålder. Men jag tror alltså att 10 000 år är betydligt närmare sanningen än 5 miljarder.) Jag är alltså en förespråkare för omedelbar skapelse. Här följer några av mina skäl för detta.

1. För det första är evolutionsteorin just en teori. Den är en modell för att förklara de vetenskapliga observationer man gör i naturen. De flesta betraktar den som sanning. Den får i princip inte ifågasättas. Men evolutionsteorin har sina brister. Man kan förklara samma naturvetenskapliga observationer utifrån tron på en omedelbar skapelse och en världsomfattande översvämningskatastrof. Jag är inte naturvetare och ger mig inte in i den sidan av debatten. Det har andra gjort. För den som är intresserad av denna sida av saken rekommenderar jag Anders Gärdeborns bok Intelligent skapelsetro och Vesa Annalas Skapelsetro, Intelligent Design. Mer information om detta kan också hämtas hos Föreningen Genesis. Det lilla häftet I begynnelsen ger en introduktion till ämnet (kan laddas ner gratis här). Flera föreläsningar av Anders Gärdeborn finns på Youtube.

2. För det andra anser jag att teistisk evolution får problem när det gäller människans skapelse. Bibelns berättelse förutsätter nämligen att Adam och Eva är historiska personer och att hela människorsläktet har ett gemensamt ursprung. "Av en enda människa har han skapat alla folk",säger Paulus i sin predikan i Aten (Apg 17:26). Dessutom ställs räddningen genom Jesus i direkt relation till Adams fall (se Rom 5:12-19). Paulus skriver "Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga" (Rom 5:19) och "Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus" (1 Kor 15:21-22). Frälsningen kan inte förstås utan fallet. Det talar för att skapelseberättelsen om Adam och Eva ska förstås som en historisk berättelse. Man kan förstås tänka sig att Gud går in under utvecklingens gång och skapar Adam och Eva som de första människorna utifrån ett par "apmänniskor", men det blir också problematiskt eftersom det förutsätter att död fanns på jorden före syndafallet.

3. Det leder oss fram till det som jag tycker är det största problemet med teistisk evolution, nämligen att evolutionen som skapelsemetod inte stämmer med Guds karaktär. Skulle en allsmäktig och god Gud använda en metod som förutsätter årmiljoner av kamp, konkurrens, den starkastes överlevnad på den svagares bekostnad, död och lidande? Bibeln berättar att "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott" (1 Mos 1:31). Kan man verkligen säga det om den värld som skapats genom evolutionen? Det tror inte jag. Jag tror tvärtom att Gud skapade en god värld utan lidande och död, utan förgänglighet och förfall. Det är den världen som ska upprättas en gång i framtiden. Det är det som är vårt hopp. Om döden inte är något främmande som kom in i skapelsen genom synden, utan något som fanns med i skapelsen från början blir berättelsen en helt annan.

När jag blev kristen trodde jag att Gud hade skapat världen genom evolutionen. När jag efter någon tid förstod att evolutionsteorin inte är bevisad, utan har vissa brister och svagheter ändrade jag mig. Jag började istället tro på omedelbar skapelse. Det gör jag fortfarande. Vad tror du om detta?

11 kommentarer:

 1. Hej Jonas!
  visst är det intressant det här med skapelse/evolution.
  en sak som fått mig att fundera lite mer kring det här var när jag förra sommaren var på Gotland och såg alla dessa fossiler som tar ja jag vet inte hur lång tid för att bildas.
  visst kan Gud skapa en värld som verkar gammal men det känns lite lustigt att Gud skulle ha skapat en massa fossiler och andra ting bara för att?
  Gotland innebär ju självklart också ett besök i lummelundagrottorna och där beskrivs hur hela Gotland, dess jordarter och dyl har tydliga spår från att ha varit i korallrevsmiljö en gång i tiden då sverige låg närmre ekvatorn.

  Vad gör man med sån här information, eller vad tänker du om detta?
  mvh Nicklas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nicklas. Tack för frågan. Skapelsetroende tror naturligtvis att fossilen kommer från djur som levt på vår jord en gång i tiden. (Vi tror absolut inte att att Gud har skapat fossilen bara för att). Det krävs mycket speciella omständigheter för att fossil ska bildas. Normalt förmultnar levande organismer när de dör (eller så äts de upp)och endast benrester blir kvar (även de förmultnar väl till slut, antar jag). Skapelsetroende menar att den bästa förklaringen till den stora mängd fossil som finns på jorden är den världsomspännande översvämningskatastrof som Bibeln beskriver i 1 Mos 6-8.

   Det finns många tydliga tecken på att hela jorden haft ett tropiskt klimat en gång i tiden (Vilket även syns på Gotland). Jag tror att hela jorden hade bättre livsvillkor före floden då det fanns vattenånga i atmosfären, vilket skapade växthusliknande förhållanden på jorden (se 1 Mos 1-8).

   Mer om dessa två frågor kan du läsa i de böcker jag hänvisat till i inlägget. Föreningen Genesis ordnar regelbundet kurser då man bland annat letar fossil. Ibland har det varit på Gotland. Denna sommar är det i Dalarna 9-15 juli. Information finns på hemsidan.

   Radera
 2. Jag tänker inte ge mig in i ett försvar av evolutionen. Det har jag gjort så många gånger att det var en bidragande orsak till att jag var tvungen att lämna kyrkan. Nej, jag kan inte tro på skapelsen som den är beskriven i Bibeln. Evolutionsteorin är mycket riktigt en teori som alla andra teorier men i likhet med det vi i övrigt idag betraktar som sant inte bevisad all in. All positivistisk vetenskap handlar om att med ökad kunskap bygga en sannolik försklaringsmodell och, tyvärr för er, evolutionen är för mig en betydligt mer förklaringsbar och sannolik indiciekedja än skapelseteorin. Sannolikhetskalkylen gör det svårt att tro något annat. Sen får föreningen Genesis säga vad de vill. Försöker lära mig att hålla inne med invektiv så jag lämnar just deras förklaringar därhän.

  Min poäng är dock att ni skapelsetroende och vi evolutionärt övertygade kolliderar i samma slags dikotomi som när det handlar om helveteslära, föräktenskapliga förbindelser, alkohol och andra friyrkligt populära hatområden. Vad jag tror om Gud blir underordnat när jag samtidigt inte kan köpa partiprogrammet i övrigt och då blir det ohållbart att finnas kvar i kyrkan hur mycket jag än skulle vilja. Jag kan självfallet bara tala för mig själv och min upplevelse är att de som köper hela partiprgogrammet(okej då, Bibeln som en exakt och bokstavlig historisk beskrivning och ett regelverk för levnaden som endast kan tolkas på ett enda sätt) ställer kravet på oss andra att tro som vi eller stick. Nyfiket frågar jag mig hur det upplevs från den andra sidan? Ses vi/jag som sådär promiskuösa och alkoholiserade halvagnostiska evolutionärer som vi/jag tror att vi/jag ses som?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har respekt för att du tror på evolutionen och jag skriver ju också att jag vet och respekterar att många kristna tror att Gud skapade genom evolution. Jag tror att båda synsätten finns i de flesta frikyrkoförsamlingar (även i min) utan att det skapar skarpa konflikter. Att du har uppfattat "frikyrkligt populära hatområden" och en "tro som vi eller stick"-attityd är bara att beklaga och gör mig uppriktigt ledsen. På din nyfikna fråga kan jag bara svara: Jag vet inte vem du är, och har därför ingen uppfattning om dig. Jag försöker att samtala med människor utifrån var de befinner sig och vad de tror, utan ha att förutfattade meningar. Jag fortsätter gärna samtalet.

   Radera
  2. Om du möter männiksor utanför kyrkan utan förutfattade meningar gör det dig enligt min erfarenhet tämligen unik. Den pingstförsamling jag växte upp i hade ett oerhört tydligt regelverk. Aldrig någonsin alkohol (min kompis som en gång smakade ett glas vin fick oerhörd ångest och var övertygad att han skulle komma till helvetet). Aldrig någonsin sex före äktenskapet och helst inte under det heller (ungdomspastorn som sannolikt var tämligen sexualfixerad såg erotiska symboler i det mesta utanför kyrkans väggar). Aldrig någonsin en svordom (missbruk av guds namn och be församlingen om ursäkt även om du så bara är nio år). Och självfallet aldrig någonsin under några som helst omständigheter acceptera ett spår av evolutionstankarna.

   Alltså, kyrkans svartvita förhållningssätt, totala brist på intresse av att lyssna på andra och dess orgie i förutfattade meningar är en realitet. Säkert inte i alla församlingar men i tillräckligt många för att det ska vara ett problem. Och det är klart om du som rebellisk tonåring väljer att en gång komma full till kyrkan så är det ett intryck som sitter kvar. Även om jag strax efter detta blev tvungen att lämna församlingen (eller tvungen och tvungen - det var en befrielse!) så finns de som tjugo år senare konstaterar att alkoholist var jag redan i tonåren. (Jag var det inte då och är det inte fortfarande kanske är bäst att tillägga) Men därför min nyfikna fråga. Räcker det med att man har en avvikande åsikt i en frikyrklig hatfråga för att man skall stämplas ut som något som katten släpat in? Jag tror nämligen det. Jag känner naturvetare som blivit tvungna att lämna sina församlingar just eftersom skapelsetron gjort dem lika ogudaktiga som en tonårsfylla gjorde mig.

   Radera
 3. Varför inte rekommendera böcker av folk som faktiskt är utbildade i ämnet i stället? Är det för att de som faktiskt förstår evolutionen inser att den är ett faktum och inte behöver ersättas med magiska förklaringar? Troligtvis. Annala och Gärdeborn är glada amatörer med på sin höjd högstadiekunskaper i ämnet evolutionen. Några av de grövsta felen i Gärdeborns bok kan man se här:
  http://biologg.wordpress.com/intelligent-skapelsetro/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför det? Never read stuff from the other side!! Det räcker med bibeln för den är sann till varje bokstav. Och den omnämner också att jorden har fyra hörn, alltså måste jorden vara platt. De där ogudaktiga vetenskapsmännen som försöker tuta i oss att jorden är rund är lika hemska som evolutionisterna!!

   Radera
  2. Hej! Tack för kommentarerna. Jag återkommer med ett svar inom kort. Men det kanske är bra om anonym skriver en signatur eller ett namn, så att man vet om det är samma anonym i båda inläggen eller inte. Det är ok att vara anonym, men en signatur skulle uppskattas.

   Radera
  3. Tack för länken! Det var intressant att läsa den debatten. Gärdeborns svar (och hans bok) visar väl att han har betydligt mer än högstadiekunskaper i ämnet. Han är ingen amatör, även om han är kontroversiell. Det behövs lite oortodoxa röster i den vetenskapliga debatten. Det mår alla bra av. Jag håller inte med om att han har magiska förklaringar. Jag skulle kalla det en övernaturlig förklaring eftersom han räknar med en Gud som skapar. Men det är kanske det du kallar magiskt. Jag har förståelse för att majoriteten tror på evolution (teistisk eller ateistisk), och eftersom den sidan har en så total övervikt i media och på universiteten vill jag rekommendera böcker från den andra sidan. Det är de som är svåra att hitta.

   Radera
 4. Nej någon evolutio finna egentligen inte. De första människor var inte outvecklade utan precis som du och jag. Hur skulle vi människor kunna vara med tanke, ord etc om det bara var en utveckling? Bakom detta vad vi är ligger ju en tanke. Guds tanke. När vi tillverkar bilar sker det ju inte av slump utan genom en genomtänkt tanke, så är det också med datorer. De kommer inte till av en slump utan genom en genomgående konstruktion och tanke. Men vi som är så mycket mer, än bilar och datorer, vi kan inte ha kommit till genom någon evolutio eller slump. Varför har vi då en reflektion och tanke? Klart är att alla uppfattningar om en evolutio som åstadkommit människan, är en sekulariserad "tro".
  /leikrmanner

  SvaraRadera
 5. Jo, Gärdeborn är en amatör. Han har ingen utbildning och har fått det mesta om bakfoten. Fackmän på området dömer, helt riktigt, ut det hela som rappakalja:
  http://www.evolutionsteori.se/2012/01/granskning-av-illusionen-om-evolutionen/

  SvaraRadera