torsdag 5 april 2012

Fokus på Jesus och påskens händelser

Idag är det skärtorsdagen. Mot slutet av den här bloggveckan blir det lite mer fokus på påskens händelser och mindre fokus på församlingen. Det är ju inte församlingen som ska vara i centrum i våra liv utan Jesus Kristus och det han har sagt och gjort. (Men församlingen är förstås Kristi kropp, så man kan inte vara Jesuscentrerad och tappa bort församlingen.)

Alan Hirsch och Michael Frost säger det bra i sina böcker. Det börjar med Jesus; hans liv, undervisning, död och uppståndelse. Jesus ger oss ett missionsuppdrag; att gå ut och göra lärjungar, döpa och undervisa. När vi gör det uppstår församlingar som är gemenskaper av lärjungar.
Alltså ska man tänka så här:

Jesus  ->  Mission  ->  Församling

Det är viktigt att ha fokus på Jesus och missionsuppdraget när man är engagerad i församlingsplantering. Annars kan man lätt drivas av felaktiga motiv och själviska ambitioner.

När vi planterade församlingen på Råslätt var jag väldigt fokuserad på att bygga en biblisk församling. Jag tänkte väldigt mycket på bibliska strukturer för medlemskap, ledarskap m.m. och jag ville verkligen att allt skulle vara bibliskt. Det blir lätt ett alldeles för internt fokus. Vårt främsta fokus ska inte vara att bygga en perfekt församling, utan att vinna människor och bygga en så bra församling som möjligt med de människor som Gud ger oss. Jag är glad att jag var med i ett team där det fanns andra som verkligen var evangelister och hade fokus på missionsuppdraget. Vi kompletterade varandra.

Den anglikanske biskopen Graham Gray har sagt: "Fokusera på kyrkan och du kommer troligen att tappa bort missionsuppdraget. Fokusera på missionsuppdraget och du kommer troligen att finna kyrkan." (citerad av Alan Hirsch i boken The Forgotten Ways). Det ligger något i det. Jag tycker förresten fortfarande att det är viktigt att bygga församlingen efter bibliska principer, även om jag idag är mer medveten om att det kan se ut på olika sätt.

Men nu ska vi alltså fokusera på Jesus och påskens händelser. Jag har börjat helgen med att följa med på en fantastisk påskvandring. Det är den norske pastorn Egil Svartdahl som tillsammans med Lars Mörlid och Peter Sandwall tar oss med genom påskens händelser i ord och ton, inspelat i Smyrnakyrkan, Göteborg, påsken 2011. Det är fyra gudstjänster på sammanlag över sex timmar och finns att ladda ner på Rom 1017. Evangeliet är budskapet om Jesus Kristus. Det är det som vi vill sprida i hela världen.
Till sist vill jag rekommendera tre bra böcker som verkligen hjälper oss att ha Jesus och evangeliet i centrum.

ReJesus - A Wild Messiah for a Missional Chruch av Alan Hirsch och Michael FrostNågra Dagenartiklar med anknytning till Påskens budskap: 1234.
Några andra artiklar med god och intressant påskläsning: 
Vrångbild av bokstavstroende (Mycket bra debattartikel av Olof Djurfeltd som svarar Anders Caringer).


Detta inlägg är även publicerat som veckans bloggare på Pionjärbloggen.

1 kommentar:

  1. Bra skrivet som vanligt! Mycket tänkvärda ord om församlingens fokus, inte minst i ljuset av Deminger-gate.

    SvaraRadera