torsdag 11 december 2014

Boklucka 11: Primal Fire

Idag är det dags att öppna den elfte luckan i adventskalendern. Där hittar jag en riktigt spännande bok, nämligen Primal Fire - Reigniting the Church with the Five Gifts of Jesus av Neil Cole. Den är på knappt 300 sidor och handlar om de fem tjänstegåvor som Paulus nämner i Efesierbrevets fjärde kapitel: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Det här är nog den bästa boken jag läst i det ämnet.

Neil Cole har skrivit flera intressanta böcker och jag har tidigare recenserat  Church 3.0, och refererat till Organic Church här och här. Neil Cole är en av förgrundsgestalterna inom det som brukar kallas enkel organisk kyrka och har grundat Church Multiplication Associates (CMA).

Neil Cole står som författare till boken och skriver i jagform, men bakom boken står egentligen ett team på fem män och de andra fyra namnen står med små bokstäver under Neil Coles namn på omslaget. Det intressanta är att de fem personerna representerar de olika tjänstegåvorna. Neil Cole är främst apostel, Dezi Baker är profet, Ed Waken är evangelist, Phil Helfer är herde och Paul Kaak är lärare. Boken bygger på deras tjugoåriga erfarenhet av att jobba tillsammans och lära sig att komplettera varandra. Det gör boken både personlig och praktisk.

Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen lägger grunden och handlar om Bibelns ledarskapsprinciper i allmänhet. Cole visar att alla fem tjänsterna fanns hos Jesus och argumenterar för att alla fem behövs i Kristi kropp idag. Han ägnar särskilt utrymme till att förklara varför apostlar och profeter behövs och går i skarp polemik med den nutida apostoliska reformationen och dem som förespråkat apostoliskt ledarskap och gett det en hierarkiskt och auktoritär prägel. Neil Coles tolkning av den apostoliska gåvan är något helt annat. I hans modell finns inget utrymme för hierarkiska strukturer. Coles argument är väl grundande i Nya testamentet och jag instämmer i det mesta, men när han argumenterar för att församlingstjänare/medhjälpare i 1 Tim 3 syftar på tjänstegåvorna håller jag inte med. Han ägnar också mycket energi till att övertyga läsaren om att alla gåvorna finns latent hos alla kristna, även om alla gåvor inte är i funktion hos alla. Det tycker jag är lite krystat. Jag förstår inte riktigt varför den frågan är viktig eftersom alla ändå inte har alla gåvor i praktiken. Intressant och stimulerande läsning är det i alla fall och Neil Cole kastar ett intressant ljus över välkända bibeltexter.

I den andra delen presenteras de fem tjänstegåvorna ingående. Detta var för mig den mest intressanta delen. Bibliska perspektiv och exempel blandas med exempel från kyrkohistorien och personliga erfarenheter. Coles uppfattningar färgas mycket av hans och hans kollegors egna erfarenheter. Visst blir det lite generaliserande ibland, men det är han medveten om och han säger gång på gång att det finns stor variation. På det hela taget träffar han ofta ändå väldigt rätt och jag får en del aha-upplevelser och känner ofta igen mig. Min förståelse av min egen kombination av tjänstegåvor klarnade under läsningen. Jag blev inte överraskad, utan det var mer en bekräftelse.

Den tredje delen är betydligt kortare än de andra två och handlar om vikten av att de fem tjänsterna fungerar tillsammans. Alla fem behövs inte i varje enskild församling, men alla fem är nödvändiga om vi ska få se en multiplicerande rörelse ta form. Jag avslutar läsningen med en bön om att jag resten av mitt liv ska få jobba i en rörelse där alla tjänstegåvorna finns. Jag ber att Svenska Alliansmissionen ska vara en sådan rörelse. Jag håller med Neil Cole om att det är nödvändigt att alla gåvorna är i funktion. Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar