måndag 8 december 2014

Boklucka 8: Bibeln - myt eller sanning

(Den här texten är omskriven den 10 december 2014)

I den åttonde luckan hittar jag en nyutkommen bok om Bibeln. Det är Bibeln - myt eller sanning, utgiven av XPMedia. Det här är en antologi med sju författare, men utan en namngiven redaktör. Förlagschefen Anders Robertsson har skrivit ett kort förord och man anar att det är han som är ansvarig för boken. Författarna presenteras som sju kunniga teologer och det kan man instämma i. Innehållet ser ut så här:
  1. Seth Erlandsson: Bibelns gudstro och verklighetssyn (83 sidor)
  2. Anders Gerdmar: Hur viktig är Bibelns historiska förankring? (12 sidor)
  3. Göran Lennartsson: Bibelsyn och tron på Jesus (32 sidor)
  4. Johannes Hellberg: Offra din ende son- hur kan vi förstå 1 Mos 22? (23 sidor)
  5. Olof Edsinger: Krigen i Gamla testamentet - ett försök att förstå (22 sidor)
  6. Bruno Frandell: Nedslag i bibelsynsdebatten under svensk 1900-tal (84 sidor)
  7. Stefan Swärd: Bibeln, församlingen och kristet lärjungaskap (10 sidor)
Jag måste börja med att säga att jag i allt väsentligt delar den bibelsyn som den här boken representerar. Jag har presenterat min bibelsyn i många inlägg här på bloggen, till exempel i texterna Är hela Bibeln Guds ord? och En evangelikal bibelsyn. Den här boken argumenterar för Bibelns historiska tillförlitlighet och den gör det bra. Författarnas svar på frågan om Bibeln är myt eller sanning är klart och tydligt: Bibeln är Guds ord och därför sann i allt som den påstår. De ger goda argument för sin övertygelse. Det gör den här boken till ett viktigt inlägg i den svenska debatten om bibelsynen.

Men när det är sagt måste jag ändå komma med några kritiska synpunkter. Boken är som många antologier ojämn och dessutom tycker jag att den är ologisk i sin struktur. Den kunde ha varit så mycket bättre. Låt mig förklara varför.

Jag börjar med några synpunkter på bokens sammansättning. Varför börjar boken med ett svårläst kapitel på 83 sidor av Seth Erlandsson? Gerdmar och Swärd skriver korta lättlästa texter om ungefär samma ämnen som Erlandsson. Det hade varit mer logiskt att deras texter kommit först som en introduktion och Erlandssons därefter som en fördjupning. Erlandssons långa text hade med fördel kunnat delas upp i tre separata kapitel, eftersom det handlar om minst tre olika ämnen? Han argumenterar bl.a. för att 1 Mos 1-2 är en sammanhållen skapelseberättelse, att en Jesaja är författare till hela Jesajaboken och att  Daniels  bok skrevs på 500-talet f.Kr. Erlandsson är mycket grundlig och övertygande, men samtidigt kräver hans kapitel mycket av läsaren. Särskilt de första 20 sidorna är onödigt omständliga och hade vunnit mycket på en redigering.  Det kan tyckas lite onödigt att flera författare tar upp ungefär samma frågor om Bibelns historiska trovärdighet, men det kan kanske förklaras med att det är bokens huvudärende. Lite upprepning blir det dock.

Gerdmars kapitel är hans föredrag från bibelsynsdagen i Örebro häromåret. Han har många viktiga synpunkter, men det blir nästan komiskt när han inleder kapitlet med påståendet: "Det nya med den aktuella diskussionen om Bibelns historicitet är inte innehållet - dessa frågor har präglat teologin sedan 1700-talet - utan det är att den förs i ett frikyrkligt sammanhang." Hoppsan! En sådan felaktighet kan man möjligen släppa i en föreläsning, men knappast i en boktext. Redaktören borde ha uppmärksammat Gerdmar på att boken innehåller ett kapitel om den svenska bibelsynsdebatten på 1900-talet. Det kapitlet handlar även om debatten inom frikyrkan. Den var lika intensiv inom frikyrkan när jag läste teologi på Betelseminariet i början på 80-talet som den är nu.

Bruno Frandells kapitel om bibelsynsdebatten omfattar nästan en tredjedel av boken. Det är intressant och viktigt att få inblick i historien,  och upplysande att ta del av olika ståndpunkter i debatten. Särskilt intressant tycker jag det är att läsa om olika synsätt på  Bibelns inspiration och ofelbarhet. Ett minus är dock att kapitlet är svårläst med invecklade meningar och svåra begrepp. Dessutom presenteras många svenska och internationella teologer och deras synsätt på olika frågor. Kapitlet hade tjänat på att ett mer begränsat urval och ett tydligare och enklare språk. Nu fruktar jag att många läsare ger upp innan de kommit igenom texten. Kapitlet avslutas med en imponerande litteraturlista på åtta sidor, men jag saknar den bok om bibelsyn som betydde mest för mig när jag var ung, nämligen Bibelns inspiration och auktoritet av René Pache (327 sidor), utgiven av Förlaget Filadelfia 1977. Är inte det en av de viktigaste böckerna? Kanske inte.

Om det övriga kan man säga följande. Edsinger och Hellberg gör mycket intressanta bearbetningar av svåra bibeltexter. Lennartsson är lite ojämn, men hans beskrivning av Jesus mot den judiska bakgrunden i Galileen är läsvärd. Swärds avslutande kapitel känns lite grann som ett blogginlägg och jag tycker att det är olyckligt att det kommer sist i boken. Han upprepar mycket som redan sagts när det gäller Bibelns historiska trovärdighet och hans förklaring till varför tron på Bibeln är viktig för lärjungaskapet och församlingslivet hade varit bra att ha som inledning till hela boken. Det är väl det som gör bibelsynen till en viktig fråga, eller hur?

När nu dessa kritiska synpunkter är framförda vill jag ändå betona att den här boken är ett viktigt bidrag i den svenska bibelsynsdebatten. Trots sina brister har den ett viktigt ärende. Ge den i julklapp till en bibelläsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar