måndag 15 december 2014

Boklucka 15: Transformational Church

I den femtonde luckan hittar vi ännu en bok om församlingen, nämligen Transformational Church - Creating a New Scorecard for Congregations av Ed Stetzer och Thom S. Rainer. Den här boken påminner lite grann om NFU-boken som jag presenterade igår. Den här boken bygger också på en omfattande studie av inte mindre än 7000 församlingar i Nordamerika och har också tagit fram vad som karaktäriserar sunda och växande församlingar. Det är församlingar som förvandlar liv och samhällen och därför har boken fått titeln Transformational Church (TC). Författarna har kommit fram till att det är sju utmärkande karaktärsdrag (till skillnad från NFU:s åtta). Dessa är följande:
  • Missionary mentality
  • Vibrant leadership
  • Relational intentionality
  • Prayerful Dependence
  • Worship: Actively embrace Jesus
  • Community: Connecting people with people
  • Mission: Show Jesus through word and action
Det finns också en talande bild som visar hur det hela hänger ihop. Den ser ut så här:


Boken är på ca 240 sidor och den beskriver dels hur man kan jobba med hela processen i församlingsutveckling och dels vad som kännetecknar sunda och växande församlingar på dessa sju områden. Det är intressant och lärorik läsning, även om mycket också känns igen från andra böcker. Ed Stetzer är en välkänd auktoritet på allt som gäller församlingsplantering och församlingsutveckling och jag har tidigare rekommenderat hans bok Planting Missional Churches. TC kompletterar NFU på ett bra sätt och man kan lära sig mycket från båda modellerna. Därför rekommenderar jag den här boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar