söndag 14 december 2014

Boklucka 14: Sätt färg på livet med Naturlig församlingsutveckling

Idag och de närmaste dagarna kommer adventskalendern innehålla boktips som berör församlingsliv och församlingsutveckling. Idag presenterar jag Sätt färg på livet med Naturlig församlingsutveckling av Christian Schwarz från 2006.

Naturlig församlingsutveckling (NFU) introducerades i Sverige av Svenska Baptistsamfundet och Klas Eriksson runt år 2000. Det blev snabbt ett välkänt begrepp och började snart användas i alla frikyrkosamfund och EFS. År 2000 kom den första boken på svenska och den hette just Naturlig församlingsutveckling och var även den skriven av Christian Schwarz, som är NFU:s grundare och ideolog. Det hela började med att Schwarz och hans medarbetare studerade över 1000 församlingar i 32 länder. Genom denna studie kunde man få fram åtta kvalitativa särdrag hos växande församlingar. Det är dessa åtta kvalitativa särdrag som NFU är mest känt för. NFU har kommit fram till att växande församlingar karaktäriseras av följande:
  • Utrustande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella strukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Behovsorienterad evangelisation
  • Kärleksfulla relationer
Utifrån detta har man tagit fram en enkät som undersöker församlingens hälsa och ger verktyg för att ta itu med församlingens svagheter. Poängen är att om kvalitén är god på dessa åtta områden kommer församlingen att växa "av sig själv". Det är helt naturligt att det som är levande och friskt växer. Det är därför det heter naturlig församlingsutveckling.

NFU innehåller mycket mer än detta. Där finns också den treeniga kompassen och sex växtkrafter, utbildade handledare och mycket mer. Den här boken är en utmärkt och intressant introduktion till hela NFU:s värld. Den börjar med att berätta historien om hur NFU växte fram och förklarar sen alla de olika delarna på ett sätt som både är personligt utmanande och lärorikt. NFU är ett kraftfullt verktyg för församlingsutveckling som många församlingar i hela världen har haft glädje av. I Sverige är det Nätverket för församlingsutveckling som administrerar NFU. Vill du veta mer kan du få information där.

För övrigt kan jag tillägga att jag precis har utbildats till NFU-handledare och kommer att handleda SAM-församlingar som jobbar med NFU. Det ser jag fram emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar