fredag 17 juni 2011

En strategi för Sverige


Idag berättar tidningen Dagen att En frikyrkoförsamling i veckan läggs ner i Sverige. Det är Öyvind Tholvsen som kommit fram till detta när han nu presenterar den nya Sverigeundersökningen om läget för frikyrkan i vårt land. Den förra undersökningen visade statistiken fram till 2005. Den nya visar utvecklingen fram till 2010. Vi kan alltså konstatera att det fortsätter att gå bakåt för kristenheten i Sverige. Ännu är det ingen förändring i sikte.

Det finns inte någon enkel lösning på våra problem. Det är många olika faktorer som gör att läget är som det är och vi sitter alla i samma båt (ungefär). Det är inte många församlingar i Sverige som växer genom att människor utifrån kommer till tro. Det finns dock några glädjande undantag. Dagen tar även upp detta på ledarplats.

Evangeliska frikyrkan har tagit fram en strategi för sitt arbete i Sverige (EFK:s Sverigestrategi).
Det är ett mycket intressant och genomtänkt dokument och den visar på fem viktiga områden att prioritera i arbetet i Sverige. Jag tror att EFK pekar på fem viktiga saker som kan hjälpa oss att vända utvecklingen. De fem punkterna är:

1. Jesus är unik och detta måste förkunnas. Vi måste frimodigt hålla fast vid tron på Jesus Kristus och vittna om honom.

2. Missionsperspektiv: vi måste vara en missionsrörelse också i Sverige. Sverige är ett missionsfält.

3. Efterföljelse: gemensam, vardagsnära och generös. Lärjungaskap i praktiken och att leva i gemenskap måste betonas.

4. Andlig fördjupning: motverka sekulariseringen! Särskilt vår egen inre sekularisering.

5. Ledarskap: att vägleda och utrusta genom relationer och exempel. Församlingarna behöver ett sunt, gott och tjänande ledarskap. Utan goda ledare kommer vi ingenstans.

Läs gärna EFK:s Sverigestrategi och låt dig inspireras och utmanas till mission i Sverige. Eftersom så många församlingar läggs ner i vårt land behöver vi satsa på att plantera många nya församlingar.

På Mariannelunds folkhögskola erbjuder vi kurser i församlingsplantering. Dels har vi en ettårig distansutbildning på deltid och dels erbjuder vi under nästa läsår fyra fristående tvådagarskurser för församlingsplanterare och församlingsbyggare. Nästa kortkurs är den 2-3 september 2011 och har temat Församlingsplanteringens ABC. Du är välkommen att vara med.

6 kommentarer:

 1. Vad har Pingst för krav för de som vill vara med i församlingsplanteringar?

  SvaraRadera
 2. Tack för frågan. För att vara med i en församlingsplantering finns inga speciella krav (det avgörs förtås lokalt av team och moderförsamling) Centralt kommer det att ställas upp vissa krav för att få vara sanktionerad att leda en församlingsplantering inom Pingst. Det handlar dels om viss utbildning och dels om att gå igenom en urvalsprocess. Vill du veta mer kan du kontakta Curt Levin på Pionjärmissionen (http://www.pionjarmissionen.org/) eller Magnus Persson på Pingst. Vi söker församlingsplanterare!

  SvaraRadera
 3. Tack för länken! Till nästa år är det däremot inget som är aktuellt då jag ska gå en bibelskola, men efter det vet jag inte vad som väntar. Hjärtat börjar slå mer och mer för församlingsplantering så på sikt är det vad jag vill. Vet som sagt inte om det blir om 1 eller 2 år dock. Men nu vet jag vart jag ska vända mig :).

  SvaraRadera
 4. I Bibeln är det en tydlig koppling mellan under och evangelisation, Gud gör tecken som bekräftar sitt Ord (Mark 16:20, Apg 14:3), Evangeliet predikades i ord, gärning och i kraft av tecken och under (Rom 15:18-19).

  När det nästan aldrig förekommer under får man sällan församlingstillväxt. Men när människor ser att Gud existerar och när detta förenas med att församlingen arbetar för fred och rättvisa, då blir det församlingstillväxt, precis som i Apg 2:42-47.

  John Wimber förde hundratals till Kristus och det han ständigt predikade var att den effektivaste evangelisationsmetoden är enligt Bibeln att evangelisera med hjälp av tecken och under. Alla som är med i krympande församlingar måste höra vad han säger i detta klipp: http://www.youtube.com/watch?v=i6SFHCnrkPc

  SvaraRadera
 5. Den där kommentaren känner jag igen Micael. Den har du publicerat på flera ställen. Du kan väl kommentera Sverigestrategin istället.
  Jag tror att det är betydligt mer än under och tecken som behövs för att vända utvecklingen i svensk kristenhet. EFK:s Sverigestrategi pekar på fem viktiga och avgörande områden. Jag tror att alla fem behövs. Andens gåvor (och under och tecken) är en underavdelning till området Andlig fördjupning. Det tycker jag är bra.

  SvaraRadera
 6. Invandrarkyrkor växer då de lägger vikt vid BÖN samt under och tecken.
  Man erbjuder sig att bedja för släktingar och vänner som har något problem och när dessa märker att det sker en förändring så sås ett frö och så börjar deras intresse för Jesus.
  Önskar bara att svenskar intresserade sig för att bli smittade av deras tro!

  SvaraRadera