fredag 20 mars 2009

Church after Christendom

Dagen berättar idag att den anglikanske biskopen Graham Cray har besökt Oasrörelsens möte i Sverige. I flera böcker jag läst det senaste året hänvisas till Graham Cray och hans tänkande om nya sätt att vara kyrka. Ett citat från hans bok The Mission Shaped Church har faktiskt följ med mig det senaste året:


"Start with the Church and the mission will probably get lost. Start with mission and it is likely that the Church will be found."


Jag fann det på sidan 143 i The Forgotten Ways av Alan Hirsch.


Pelle Hörnmark nämnde Graham Cray och citerade samma text i sitt inledningsanförande på evangelistveckan. För mig som har brottats med frågorna om församlingen i 30 år är det en nyttig påminnelse att fokus måste vara på uppdraget och inte på kyrkan. Fokusera på uppdraget, så kommer du troligen att hitta nya sätt att vara kyrka under tiden!

Vi behöver givetvis ändå samtala både om församlingens uppdrag och dess sätt att fungera. En som gör det på ett fantastiskt bra och stimulerande sätt är engelsmannen Stuart Murray. Jag har precis läst hans bok Church after Christendom för andra gången. Murray är baptist och jobbar med församlingsplantering och utbildning av församlingsplanterare i olika sammanhang. Hans bok har många hänvisningar till Graham Cray och Fresh Expressions. Själv leder han ett nätverk som planterar församlingar i storstäder. Det heter Urban Expression.


Stuart Murrays utgångspunkt är att vi lever "after Christendom". Med Christendom menar han den tid i Europa då kyrkan dominerat samhället, kulturen och lagstiftningen (ungefär från 400-talet till 1900-talet). Han utvecklar detta mer ingående i boken Post-Christendom. På engelska är det en skillnad mellan orden Christianity som syftar på den kristna tron och Christendom som mer syftar på ett kyrkosystem med en maktkyrka som styr samhället uppifrån. Det är svårt att hitta en bra svensk översättning för Christendom.


Stuart Murray menar att för oss i Västeuropa räcker det inte med att fundera på vad det innebär att vara kyrka i en postmodern kultur. Det är ännu viktigare att fundera på vad det innebär att vara kyrka "after Christendom". "Kristendomsgiftet" genomsyrar så mycket av hur vi tänker och handlar som kristna och som församlingar. Det sitter i ryggmärgen och utan att vi är medvetna om det för vi det vidare. Och det hindrar oss att lyckas med vårt uppdrag. Vi får församlingar som inte är goda miljöer och som inte vinner nya människor. I boken Church after Christendom försöker Stuart Murray visa oss vad detta kristendomsgift är och hur vi ska få bort det. Boken innehåller oerhört mycket som är tillämpbart även i Sverige. Jag rekommenderar den varmt till alla som brottas med frågan om hur kyrkan ska fungera på 2000-talet!

Stuart Murray besöker Sverige den 21-22 april. Det finns möjlighet att höra honom tala om Urban Expression på Betel i Bromma på kvällen onsdagen den 22 april. På tisdagen är han i Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar