måndag 28 juni 2010

Dagens Jesusord 1, fattiga i anden

Idag börjar jag en sommarserie om Jesusord.

"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket" (Matt 5:3). Så börjar Jesus sin undervisning i bergspredikan. Vad menar han egentligen?

Att vara salig betyder att vara välsignad av Gud med en djup glädje och lycka. Jesus börjar sin bergspredikan med att förklara vilka som är saliga. Den första beskrivningen av dem är att de "är fattiga i anden". Det betyder att de inser sin brist och sitt behov av Gud. De inser att de inte har något eget att komma med, utan är otillräckliga och kommer till Gud med ödmjukhet och tomma händer.

Gud ser till de små och fattiga och han är nära dem som har ett ödmjukt hjärta. Gud bryr sig både om de ekonomiskt fattiga och de andligt fattiga. Båda sidorna finns med. I Lukas version står det kort och gott: "Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike" (Luk 6:20).

De är saliga eftersom Guds rike tillhör dem. Gud är med dem och de kan vara en del i hans rike och får uppleva att hans vilja sker på jorden. En bra illustration på detta är Jesus lilla berättelse om farisén och tullindrivaren i templet (Luk 18:9-14). Tullindrivaren är "fattig i anden" och säger förtvivlat: "Gud, var nådig mot mig syndare". Jesus säger att han gick hem rättfärdig och att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Den som känner sin brist och otillräcklighet och kommer med ödmjukhet till Gud och ber om nåd blir välsignad.

Jesus sa: "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar