onsdag 23 juni 2010

Vad är en biblisk församling?

"I en biblisk församling hör man en svordom från läktaren." Det är Nilkas Piensoho som talar på Torpkonferensen och Dagen är inte sen att använda hans ord som rubrik i artikeln. Niklas vill betona att församlingen är till för världen. "Om man som kristen församling verkligen tar till sig att det är för hela världen som Jesus kommit så börjar man bli biblisk som församling. - Vill du göra ett test på hur biblisk din församling är - kolla hur många hedningar som rör sig i lokalerna. I en biblisk församling hör man en svordom från läktaren och där vet inte alla hur man för sig på ett korrekt kyrkligt sätt", utmanade Niklas Piensoho.

Jag förstår vad Niklas vill säga och på ett sätt håller jag med honom. Men det finns också något problematiskt i detta. Det visar att han har en väldigt kyrkocentrerad syn på vad församlingen är. Det visar också att han har en attraktionsmodell för församlingen. Det handlar om att människor ska komma till kyrkan. Det behöver i och för sig inte vara fel. Ibland är det en bra modell. De flesta församlingarna som finns i Sverige är centrerade kring kyrkobyggnaden och bygger på attraktionsmodellen. En biblisk församling kan dock byggas på annat sätt.

Man bör komma ihåg att ingen församling i Bibeln hade någon kyrkobyggnad. Ett bättre mått på om din församling är biblisk är hur mycket församlingens medlemmar är involverade med ickekristna i vardagslivet. Hur ofta bjuder de in dem till sina hem. Hur ofta är de hemma hos "hedningar". Jag tror mycket på en inkarnationsmodell som inte i första hand handlar om att bjuda in människor till kyrkan utan om att ta kyrkan till människorna och leva ut Jesuslivet mitt ibland dem. Det är precis det som Marcus Olsson talade om på Nyhem. Han verkar ha samma grundsyn.

På Nyhemsbloggen finns några andra tänkvärda inlägg om integration, Magnus Malm och Marcus Olsson. De ger också intressanta aspekter på vad som är en biblisk församling.

7 kommentarer:

 1. Jonas! Uppskattar nästan alltid dina synpunkter men tycker att det finns en överfokusering i reaktion mot "kyrkan" som vi känner den i Sverige. Jag har försökt att beskriva några av mina känslor om detta i några av mina nya bloggposts. Guds välsignelse! John

  SvaraRadera
 2. Tack John, för dina synpunkter. Min avsikt med inlägget var bara att peka på ett alternativ. Jag håller med om att församlingar kan se ut på olika sätt och jag tror att det behövs många olika typer av församlingar. Sen vill jag förstås provocera lite grann och få folk att tänka till om vad församlingen är.

  SvaraRadera
 3. När kristendomen spreds till hednafolken blev många katekumener uppmanade att lämna kyrkorummet efter predikan, eftersom de odöpta inte hade rätt att delta i de gudomliga mysterierna (kommunionen, nattvarden). Detta var inte av oginhet, utan för att lära de odöpta katekumenerna vördnad, fromhet och gudsfruktan.
  En biblisk kyrka (för mig är "kyrka" ett lämpligare ord än "församling")är grundad på den apostoliska tron som Kristi lärjungar undervisades i, särskilt under de 40 dagarna efter Hans uppståndelse. Vidare, den tidiga Kyrkan var strikt att stå emot heresier och de irrlärare som spred dem. Per, koptisk-ortodox kristen.

  SvaraRadera
 4. Per. Jag håller med dig om att en biblisk församling (eller kyrka, om du hellre vill kalla den det) är grundad på den apostoliska tron. Den apostoliska tron är nedtecknad i Nya testamentet, eller hur? Kristi undervisning finns i de fyra evangelierna. Jag förstår inte riktigt vad du syftar på när du skriver: "den apostoliska tron som Kristi lärjungar undervisades i, särskilt under de 40 dagarna efter Hans uppståndelse." Vad Jesus undervisade under de fyrtio dagarna står det inte mycket om i Nya testamentet, så varför den är särskilt viktig förstår jag inte. Kan du förklara?

  SvaraRadera
 5. Jonas, jag tycker din blogg är mycket intressant. Enligt traditionen var de fyrtio dagarna efter Kristi uppståndelse en särskild tid för undervisning för hur lärjungarna skulle be, förrätta gudstjänster (liturgier, sakrament) etc. I Matteusevangeliets sista kapitel står det om att Jesus talade om Guds rike, och enligt traditionen (muntligt genom kyrkans tidiga år och senare skriftligt) var detta tal om Guds rike undervisning om ovannämnda. Allt gott! Per

  SvaraRadera
 6. Hej Jonas,

  Tack för bloggen.
  Som anhängare till enkel kristendom är den och det anabaptistiska synsättet fascinerande.

  Nej, vi ska inte bli en del av upplevelseindustrin. Då blir det helt fel. Visserligen kan det säkert locka några, men snart ser det något annat som glittrar mer och bättre.

  Men om vi lever kristuscentrerade liv, sprider evangeliet i vårt sätt att leva. Då kanske någon kan se att vi vandrar en väg även de skulle vilja komma upp på.

  Och för mig, som katolik, är det naturligtvis helgonen jag kommer att tänka på.

  Fred
  Tobias
  Katolik, med en speciell kärlek till den helige Franciskus.

  SvaraRadera
 7. Ett ännu bättre mått på om din församling är biblisk är hur mycket församlingens medlemmar älskar varandra - och hur stort intresset är för att den som inte tror ska födas på nytt och bli en del av din lilla familj.

  SvaraRadera