tisdag 29 juni 2010

Dagens Jesusord 2, saliga de som sörjer

I Matt 5:4 säger Jesus: "Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade."

Jesus säger ofta saker som låter lite upp och ner. Hur kan det vara saligt att vara ledsen? Vi vill ju hellre vara glada. Vad menar han egentligen?

Det handlar för det första om att man sörjer över sin egen otillräcklighet och sin synd. Det anknyter till den föregående meningen om att vara fattig i anden. Sorg och omvändelse hänger ihop. "En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning", skriver Paulus (se 2 Kor 7:8-11). En sorg efter Guds vilja leder till förändring och handling. Det är en sådan sorg det handlar om här.

För det andra handlar denna sorg också om att man sörjer över situationen i världen. Man är medveten om hur bra allt skulle vara om Guds vilja skulle ske överallt och sörjer över alla orättvisor, all ondska och allt lidande som finns. Även här är det en sorg som leder till handling. Man är inte bara bedrövad över situationen, utan gör något för att förändra den. Man kanske inte kan göra så mycket, men alla kan göra något för att göra världen lite bättre för någon.

Även Psaltaren betonar att Herren är nära dem som sörjer: "Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa" (Ps 34:19). "Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud" (Ps 51:19).

Anledningen att det är saligt att sörja är att man ska bli tröstad. Sorgen är inte slutet. Herren tröstar den som sörjer och därför slutar det med glädje och välsignelse.

Jesus sa: "Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar