torsdag 25 februari 2010

Följ med och se!

Ibland ställer människor frågor om den kristna tron. Jag vet ofta hur jag ska svara, men det är inte alltid de blir övertygade av mina svar. För det mesta räcker det inte med bra argument. Man vill veta om det fungerar i praktiken och om det håller att leva på. Man vill upptäcka själv.

Då är det skönt att det finns ett annat sätt att svara. Vi ser det två gånger i Johannesevangeliets första kapitel. Jesus får en fråga om var han bor och svarar: "Följ med och se!" (Joh 1:39). Strax efteråt frågar Natanael om något gott kan komma från Nasaret och Filippos ger samma svar: "Följ med och se!" (Joh 1:46). I båda fallen ledde det till att den som följde med och såg, också kom till tro på Jesus och blev en lärjunge.

"Följ med och se!" Vilket härligt svar. Det är något som vi bör kunna säga till människor vi möter. När de är nyfikna på Gud, Jesus och den kristna tron, kan vi säga "följ med och se" och bjuda in dem till gemenskap. Förhoppningsvis har våra liv och våra gemenskaper en sådan äkthet, kvalitet och gudsnärvaro att Jesus är synlig i vår gemenskap. Ingen kan se Gud, men om vi älskar varandra blir Gud synlig i vår gemenskap. "Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss" (1 Joh 4:12).

Jag är med i en församling som heter Råslätts församlingsgemenskap. Igår hade vi årsmöte (vi är organiserade som en förening). Vi beslutade oss för att ha ett tema under 2010 och att det temat ska genomsyra mycket av det vi gör under. Årets tema är som du kanske anar: Följ med och se!

Det tror vi att många ska göra.

Råslätt är en mångkulturell höghusförort. På sådana platser behöver Guds kärlek bli synlig genom kristna gemenskaper. Dagen skriver om Hammarkullen i Göteborg. Vill du veta hur livet i en höghusförort ser ut? Följ med och se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar