måndag 8 februari 2010

Schleitheimbekännelsen

Schleitheimbekännelsen är en anabaptistisk trosbekännelse från 1527. Den har haft stor betydelse för mennoniter i alla tider. Nu finns den i ny svensk översättning av Peringe Pihlström på hans hemsida. Du hittar den här. Det är ett intressant historiskt dokument som kan utmana oss även idag.

Om du vill veta lite mer om bakgrunden till Schleitheimbekännelsen, så har jag skrivit om det här.

En engelsk översättning och en del bakgrundsmaterial finns här (på en hemsida som drivs av Mennonite Church USA).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar