lördag 27 februari 2010

Vad Gud har att ge

Livet är inte lätt att leva. Vi möter problem, konflikter, drabbas av sjukdom och olyckor, står inför svåra beslut, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller är på flykt. Alla har vi olika situation, men livet är inte lätt för någon av oss. Så lätt blir det minus på livets konto! Men Gud erbjuder oss två gåvor som kan hjälpa oss att leva det här livet. Två gåvor som vi får gratis. Två gåvor som kan vända minus till plus.

Dessa gåvor nämns på många ställen i Bibeln. Ett av dem är Apg 2:38. Petrus predikade på den första pingstdagen. Det hade gått sju veckor sedan Jesus dog och uppstod i Jerusalem och Petrus stod på samma plats och förklarade vad som hänt. ”Denne Jesus som ni har korsfäst, har Gud uppväckt och gjort till Herre och Messias.” Åhörarna kände sig träffade och undrade vad de skulle göra. Petrus gav ett mycket koncentrerat svar. "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva." Omvänd er och låt döpa er! Vänd er till Gud. Byt livsinriktning. Vänd er till Gud och börja tro på honom. Visa det genom dopet. Då får ni förlåtelse för era synder och den helige Ande.
 
Det är dessa två gåvor som Gud ger dig för att hjälpa dig att leva.
 
Syndernas förlåtelse tar itu med det förgångna. Den renar dig från allt som varit. Du får börja om på nytt. Den första gången vi vände oss till Herren handlade det om ånger, syndabekännelse och omvändelse. Det är något som behöver göras varje dag - en daglig bekännelse och omvändelse.
 
Andens gåva tar sikte på nuet och framtiden. Den helige Andes person i ditt inre hjälper dig att leva som Gud vill och ger dig kraft att tjäna honom varje dag. Du får en personlig relation med Gud genom Anden. Den helige Anden är hjälparen som ger dig liv och kraft och hjälper dig att leva.
 
Varje troende - var och en som har vänt sig till Kristus för att tro på och följa honom har fått dessa båda gåvor. Men ibland glömmer vi bort vad vi har fått.

Förlåtelse
En del glömmer bort förlåtelsens gåva och bär på synd eller skuld som vi inte behöver bära på. Vi har svårt att tro på att Jesu blod renar oss från all synd. Kanske behöver du bekänna något. Du kanske har svikit Gud eller människor på något sätt. Kanske har du brutit mot Guds bud och gått din egen väg. Du kanske tror att du har missat Hans plan med ditt liv. Men det är inte för sent. Jesus dog för alla dina synder. Du kan få börja om idag, här och nu. Syndernas förlåtelse erbjuds dig! Du kan få uppleva befrielse från skuld och dåligt samvete. Löftet finns i 1 Joh 1:9: ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”

Anden
Andra har missat det här med Andens gåva. De vet att Gud har förlåtit dem deras synder, men har inte upptäckt att Han också ger dem kraft att leva i seger över synden. 
Det är som att ha fått två paket på sin födelsedag, öppna det första och bli så glad och överväldigad att man glömmer det andra. Till slut kommer man inte ens ihåg att det fanns ett andra paket. Men en dag finner man det igen och det blir en stor glädje. På samma sätt har varje kristen fått Andens gåva, även om alla kanske inte har upptäckt vad Han betyder. Idag kan du få lära känna den helige Ande och få erfara vad Hans kraft betyder i ditt liv. 
Någon tänker kanske: ”Jag har upplevt Anden, men det var längesen. Var är Han nu?” När det gäller den helige Ande går det inte att leva på gamla upplevelser. Egentligen handlar det inte så mycket om upplevelser alls, utan det handlar om en daglig vandring av bekännelse, överlåtelse, uppfyllelse och förnyelse. Vi behöver uppfyllas mer och mer av Anden varje dag. Det kan du be om idag.
 
Jesus är grunden
Att få syndernas förlåtelse och Andens gåva är möjligt därför att Jesus Kristus gick den svåra vägen och dog på korset för din och min skull och uppstod igen på tredje dagen. Han bar våra synder i sin egen kropp. Han uppstod med kraft, steg upp till himlen och sände Anden till oss. Den kraft Anden ger oss är uppståndelsekraften. Vi uppstår till ett nytt liv. Grunden för båda gåvorna är Jesu död och uppståndelse.

På livets konto står det minus. Vi står alla med en skuld inför Gud. Vi står utan hopp inför framtiden. Det är som att få ett kontoutdrag där det står minus en miljon. Förlåtelsen betyder att det blir plus minus noll. Skulden är utplånad. Någon annan, nämligen Jesus har betalat hela min skuld. Jag får börja om från början. Jesus betalade skulden på korset.

Andens gåva gör det till plus på kontot. Du får resurser, stora resurser, gudomliga resurser att leva livet rätt, i en personlig relation med Gud, liv, kraft, glädje! Det blir plus minst en miljon på livets konto!

Allt du behöver göra är att vända dig till Gud, bekänna dina synder och tro på det han har gjort. Vänd dig till honom med tomma händer och ta emot det han vill ge. Och låt sedan döpa dig som ett tecken på vad som har hänt (om du inte har gjort det tidigare).

1 kommentar:

  1. Otroligt bra text. Vi får aldrig glömma de fundamentala grunderna i vår tro och vårt liv. Utan de två saker som du skriver om klarar vi inte av att tjäna Gud, vi går bara på tomgång. Vi måste ständigt be om förlåtelse för våra synder och om Anden för ett fortsatt liv i helgelse.

    SvaraRadera