söndag 8 mars 2009

Distanskurs - Nya församlingar för en ny tid

För ungefär ett år sedan gjorde tio svenska samfundsledare ett gemensamt uttalande om behovet av församlingsplantering i Sverige. Dagen publicerade texten. Idag pågår många nyplanteringar över hela landet. Richard Hultmar har en översiktskarta med ett trettiotal nyplanteringar på sin blogg.


Jag känner till några som inte finns med på kartan. En av dem är Tjugofyrakyrkan, som precis har börjat samla och förbereda ett team. Det är uppmuntrande att det är mycket på gång!


Nicklas och Lydia Mörling har tagit initiativ till Tjugofyrakyrkan. De studerar nu på den distansutbildning i församlingsplantering som vi driver på Mariannelunds folkhögskola. Det är en flexibel utbildning som är skräddarsydd för dig som är engagerad i en församlingsplantering eller i en "omplantering" av en gammal församling. Den passar särskilt bra för den som är ledare, pastor, evangelist eller medarbetare i ett församlingsgrundande team.

Både Jesus och Paulus utbildade församlingsplanterare. Deras utbildningsmodell var att utbilda på fältet. Jesus' lärjungar och Paulus' medarbetare fick sin träning genom att vara i aktiv tjänst och lära genom en kombination av praktik och teori i nära gemenskap med varandra och med sin handledare.

Efter detta mönster har vi format en fältbaserad utbildning som integrerar teori och praktik på ett meningsfullt sätt. Grundtanken är att börja i den praktiska erfarenheten, gå vidare till den teoretiska och teologiska bearbetningen och sen landa i praktiken; det praktiska arbetet på fältet och i församlingsplanteringen. Grundmönstret ser alltså ut så här: praktik – teori – praktik. Detta grundmönster blir väldigt tydligt i en inlärningscirkel där man kombinerar fyra sätt att lära. Utbildningen eftersträvar ett integrerat lärande baserat på att kursdeltagaren får:

1. Göra egna erfarenheter och upplevelser i en pionjärsituation.

2. Göra fältstudier och observationer i pionjärarbetet och reflektera omkring dessa.

3. Utveckla sitt eget tänkande genom föreläsningar, litteraturstudier, samtal och skrivande

4. Utveckla praktiska färdigheter genom praktiskt arbete och eget ansvar i pionjärarbetet

Genom att på detta sätt integrera praktik och teori i hela utbildningen formar vi teologiskt reflekterande praktiker som kan plantera församlingar i Sverige. Vi tror också att de genom denna utbildning kommer att utvecklas i personlig mognad, praktiska färdigheter och teologisk förståelse och därigenom bli bättre skickade att förverkliga sin kallelse.

Låter det spännande? Hör gärna av dig om du vill veta mer. Du eller någon du känner kanske kan ha nytta av en sån utbildning!

Kursen finns beskriven på skolans hemsida och om du vill ha hela studiehandledningen kan du beställa den från skolan eller från mig via mail. Det är jag som är ansvarig lärare för kursen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar