lördag 12 september 2009

Nya församlingar för en ny tid

Konferens om församlingsplantering
med Stuart Murray på Kår 393, 4-6 dec 2009

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet. Därför behövs det nya församlingar på många olika platser och i många olika sammanhang i Sverige. Församlingar som når nya människor med budskapet om Jesus Kristus och Guds rike. Hur ska dessa församlingar byggas och hur ska de se ut? Det är frågor som vi ska bearbeta på denna konferens om församlingsplantering i Sverige.

Välkommen!

Program och mer information hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar