onsdag 1 juli 2009

Mission i Sverige - på nya vägar

Sverige är ett missionsfält! Vi lever på missionsfältet! Vi måste först och främst se oss själva som missionärer vad vi än jobbar med. Det är meningar jag upprepat med en dåres envishet under det gångna året. Idag konstaterar jag med glädje att Dagen också uppmärksammar detta faktum genom att presentera familjen Meisel i en artikel. Det är en amerikansk familj, som är missionärer i Sverige och jobbar med församlingsplanering i Göteborg. De sprider evangeliet genom att bygga relationer med människor som inte känner Jesus. Dagens artikel får det att låta som något nytt, men det är det egentligen inte. Under hela mitt liv som kristen (de senaste 35 åren) har jag då och då stött på utländska missionärer och arbetare i Sverige, de flesta från USA, men också en och annan från Holland, Tyskland och England. De har gjort stora insatser i vårt land. Vi hade en ung amerikansk missionärsfamilj i vår församling i tre år. Det var en stor välsignelse och bar mycket frukt. Jag tror att det kommer fler, även från Afrika, Asien och Sydamerika. Jag tycker att vi ska välkomna dem. Det behövs arbetare till skörden.

En annan intressant aspekt på missionsfältet Sverige är New Wines initiativ att ta ut förbön för helande på gatan. Dagen berättar om det här. Jag tror att helande och under sker mest i missionssituationen. Det är också vår erfarenhet på Råslätt. Det är i första hand när man presenterar Jesus för nya människor, som Gud bekräftar ordet med under och tecken. Därför tror jag att vi ska vara speciellt frimodiga att be om helande när vi möter människor som ännu inte är troende. Det är ju så det fungerar även i evangelierna och Apostlagärningarna. Att erbjuda förbön på gatan på ett ödmjukt och respektfullt sätt kan vara en ny och framkomlig väg för gatuevangelisation i Sverige. Bra att det testades i Vänersborg med gott resultat. Må andra följa detta goda exempel.

Missionen i Sverige söker nya vägar. Det kan vara en amerikansk familj som bygger relationer i en förort eller en grupp kristna som erbjuder förbön för helande på gatan. Det är Guds rike som kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar