tisdag 5 april 2011

Öppet hus på ALTI lördags var jag på Öppet hus med den nya pastorsutbildningen ALT. Det var inspirerande. Jag var med ca 30 intresserade på studiecentrat i Jönköping, medan andra samlades i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt deltog ca 90 personer och det blev en liten demonstration av hur det ska fungera med en utbildning som samtidigt finns på fyra (senare fem) olika platser. Med hjälp av videokonferens hade vi kontakt med varandra. Håkan Kenne ledde samlingen från Malmö, Ulrik Josefsson och Pelle Hörnmark talade från Jönköping, Elisabeth Sandlund från Stockholm och Mikael Hallenius från Göteborg. Det blev även tid för en liten diskussion via nätet mellan de olika talarna. Tekniken fungerade och det gav mersmak. Dagen ger ett litet referat av föreläsningarna och samtalet här.

Temat för dagen var "Ledarskap för en missionerande kyrka" och det är också det som den nya utbildningen vill vara med att forma. Det var roligt att höra ALT:s utbildningsföreståndare Ulrik Josefsson beskriva visionen för den nya utbildningen. Han gjorde det med hjälp av fem olika begrepp.
ALT är:

1. En sammanhållen utbildning, genom att involvera olika personer och samla kompetens. Flera aktörer i folkhögskolor, högskolor, samfund och församlingar bidrar med olika dimensioner.


2. En församlingsbaserad utbildning. Alla studenter ska ha en utbildningsförsamling och en mentor.


3. En teologisk utbildning, där teologin formas i mötet mellan Bibeln, församlingen, samhällsanalysen och de personliga erfarenheterna.


4. En ledar- och pastorsutbildning, som tränar studenterna att bli reflekterande praktiker för församlingens missionsuppdrag.


5. På akademisk nivå, där hela utbildningen har hög kvalité och där möjligheten till högskolepoäng gör den mer användbar och påbyggnadsbar.


Utbildningen är ett samarbete mellan Svenska alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan, Pingst - fria församlingar i samverkan, Kaggeholms folkhögskola, June folkhögskola, Hyllie Park folkhögskola, Örebro teologiska högskola samt Höyskolen for ledelse og teologi i Oslo. Jag tror att den nya utbildningen blir väldigt bra. Särskilt om den också utbildar pionjärer och församlingsplanterare. Läs mer på altutbildning.se. En kortare distansutbildning på deltid för den som vill bli församlingsplanterare finns på Mariannelunds folkhögskola.


Ett bra exempel på praktisk mission i Sverige är det som Dagen berättar om idag. Kristna församlingar deltog och erbjöd förbön och samtal på mässan Harmoni-Expo i Solna i helgen. Det är en mässa som befinner sig i gränslandet mellan nyandlighet och alternativmedicin. Dagen har en mycket bra artikel om hur Kyrkan möter sökare på deras egen hemmaplan. Det är det som är mission, att vara sänd. Det handlar inte om att få människor att komma till oss i första hand, utan att gå till dem där de är. Bra jobbat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar