lördag 30 september 2017

Ny bok om anabaptismen och jag är författare

Sen två år tillbaka är jag med i ett bokprojekt, och nu går vi snart i mål. Om en månad, på självaste reformationsdagen den 31 oktober, ska Aldrig mer tillbaka gå vara i handeln. Det började med att jag, David Willgren och Fredrik Wenell bestämde oss för att skriva den här boken tillsammans. Vi utsåg oss själva till redaktörer, skissade på ett upplägg och började rekrytera skribenter. Efter några månader hade vi vårt team, som består av totalt åtta författare. Förutom oss själva är det Anna Enberg, Eleonore Gustafsson, Lennart Johansson, Jakob Josefsson och Annika Wilzén. Det är en härlig blandning av teologer, pastorer och församlingsplanterare. Jag är åldermannen i sammanhanget, av de övriga är två födda på 70-talet och fem på 80-talet.

Boken
Bokens fullständiga titel är Aldrig mer tillbaka gå - utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse. Syftet med boken är att både berätta om anabaptismen på 1500-talet och peka på vad anabaptismen kan bidra med till kyrkan i vår tid. Vi gör det genom att låta några av 1500-talets anabaptister själva komma till tals.

Boken har nio kapitel. Det första har jag skrivit och det är en historisk översikt över den anabaptistiska rörelsens framväxt på 1500-talet och dess tre huvudgrenar. Övriga åtta kapitel tar upp viktiga teman utifrån en eller flera anabaptistiska profiler på 1500-talet (länkarna nedan går till mina texter om personerna i fråga).

Anna Enberg skriver om omvändelse och pånyttfödelse utifrån Menno Simons.

Lennart Johansson skriver om dopet med hjälp av Balthasar Hubmaiers bok i ämnet från 1525,

Annika Wilzén berättar om Conrad Grebel och skriver om anabaptistisk församlingssyn.

Själv skriver jag ett kapitel som framför allt handlar om hur anabaptisterna tolkade Bibeln och hur de upplevde Andens verk. Jag gör det med utgångspunkt i Pilgram Marpecks skrifter.


Eleonore Gustafsson skriver om martyrskapet och det andliga livet hos anabaptisterna och presenterar Hans Denck.

David Willgren skriver om kvinnor i tjänst, diskuterar frågan om kvinnornas roll i den anabaptistiska rörelsen och berättar om Margret Hottinger, Helena von Freyberg och Elisabeth Dirks.

Fredrik Wenell skriver om hur anabaptisterna relaterade till det omgivande samhället och berör frågor om ickevåld, relationen till överheten och samhällsengagemanget. Han gör det med hjälp av Michael Sattler.

Jakob Josefsson tar sin utgångspunkt i Peter Riedemanns missionsresor och skriver om hur anabaptisterna missionerade och spred budskapet vidare.

Boken avslutas med redaktörernas slutord och ett appendix med hela Schleitheimbekännelsen och en församlingsordning från 1527.

Skrivprocessen
Alla skrev ett första utkast på sina kapitel under det första halvåret 2016. Sen var vi tillsammans ett dygn mitt på sommaren och diskuterade texterna. Därefter fick alla bearbeta sina texter igen och sen var det redaktörernas tur. I januari var ett första utkast till bokmanus färdigt. Det tog några månader innan det blev klart med vilket förlag som skulle ge ut boken, och under tiden fortsatte vi att läsa och bearbeta texterna. Förseningen gjorde också att delar av manus lästes och diskuterades i några olika sammanhang och vi fick in mycket synpunkter och förslag. Boken har helt enkelt blivit mycket bättre av att det har tagit lite tid att bli färdig med den. Nu är allt klart och nästa vecka går den till tryckeriet. Det känns fantastiskt. Vi är väldigt glada för det goda samarbetet med förlaget Evangelie, som ju även tidigare har gett ut anabaptistisk litteratur. Det har varit en rolig och nyttig erfarenhet att vara med och skriva den här boken. Visst har jag skrivit några kapitel i olika böcker tidigare, men jag har aldrig jobbat så här mycket med en bok förut. Det här känns på något sätt som min författardebut. I många år har jag drömt om att vara med och skriva en svensk bok om anabaptismen och snart håller jag den i handen.

Rekommendationer
Det är några som har läst manus i förväg och gett sina rekommendationer. Här är några exempel på vad som har sagts om boken.


"När böcker med historiskt anslag är som bäst ger de inte bara en bild av det som var, utan även en kompass för framtiden och en spegel för nuet. Denna bok om anabaptismen gör just det. Den många gånger missförstådda rörelsen får själv komma till tals i denna klargörande bok. Det handlar om lärjungaskap, överlåten gemenskap, maktstrukturer, kyrkans identitet och radikal kärlek. Att läsa den ger många nya perspektiv och kan hjälpa kyrkan till fördjupad förståelse av sin identitet”

Åsa Molin, författare och lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi


"Åtta teologer skriver ur var sitt perspektiv på ett tillgängligt sätt. Aspekter med ständig aktualitet för den kristna församlingen, om dopet av troende, omvändelses nödvändighet, personlig tro som leder till förändrad livsföring, om karismatiskt liv och Andefyllt liv. Boken aktualiserar också överdrifter och osunda tendenser som alltid tycks följa i väckelserörelsers kölvatten."

Göran Lennartsson, pingstpredikant och lärare, teol. dr. 


"När den lutherska reformationen nu firas finns det starka skäl att fråga sig: är det hela sanningen om 1500-talets kyrkliga förnyelse? Boken Aldrig mer tillbaka gå ger ett nekande, förtjänstfullt och utmanande svar på frågan. Vi ställs inför alternativa berättelser och röster om människor som hörde en delvis annan kallelse från Jesus. Boken ger både en god historisk orientering och fördjupning av centrala teman i den mångfasetterade anabaptistiska rörelsen. Frågan om relevans idag bearbetas kontinuerligt och får en mycket god sammanfattning i slutordet: gemenskapens avgörande betydelse och en fri kyrka, som påverkar underifrån. En viktig bok, som nog, enligt anabaptismens ideal, ska läsas just i gemenskap."

Per Westblom, pastor i Equmeniakyrkan i Sollentuna


"Oavsett sina variationer och ibland motstridiga tendenser, samt de tragiska människoödena, var reformationen ytterst sett en uppmaning att (1) återupprätta Bibelns auktoritet över kyrkan och att (2) på nytt markera att vi blir frälsta genom tron allena. Men frälsningen måste också komma till uttryck i ett förvandlat liv. I Aldrig mer tillbaka gå får vi möta några av de trons hjältar vars övertygelser drev dem, utifrån sin samtid, till radikala och kostsamma ställningstaganden. Här kan dagens kristna finna inspiration till ett förnyat lärjungaskap i en kultur där tron marginaliseras alltmer."

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen


Jag hoppas att du blir sugen på att läsa Aldrig mer tillbaka gå. Snart finns den i handeln. Den kommer även att kunna köpas av mig. 

1 kommentar:

  1. Hej Jonas

    Kul med nya böcker. Just reformationen är ju något vi behöver gå tillbaka till för att se var vi kommer ifrån. Det ska vara ett reformationsseminarium i Göteborg nu i helgen (28e oktober 2017) som kommer ta upp bland annat vad reformationen har för relevans för evangeliskt kristna idag. Det kanske vore intressant för dig och andra likasinnade att veta.

    http://refsem2017.confetti.events/

    SvaraRadera