fredag 22 september 2017

Multiplicera mera

I mitt jobb pratar vi mycket om multiplikation. Jag är visserligen inte mattelärare, men jag jobbar med församlingsplantering och församlingsutveckling och i det sammanhanget är multiplikation verkligen ett nyckelord.

Multiplikation är ju ett räknesätt och det står för snabb tillväxt. 2x2x2x2 är dubbelt så mycket som 2+2+2+2. I början är inte skillnaden så stor, men snart ökar skillnaden dramatiskt. Tänk dig att man är två personer från början och att varje person vinner en ny person varje år. Efter fyra år är man sexton personer, efter 15 år är man 32 000 och efter 25 år är man 33 miljoner. Multiplikation går långsamt i början, men efter ett tag tar det fart (se bilden till höger). Det är därför vi talar om vikten av multiplikation.

Multiplikation finns i skapelsen. Tänk på hur snabbt maskrosor kan sprida sig över ett fält.


Multiplikation handlar alltså om att föröka sig (jämför med engelskans multiply). Om du skulle jämföra din församling med ett djur vilket skulle det vara då? Tänk efter ett ögonblick.

Olika djur multiplicerar sig olika fort. Elefanter multiplicerar långsamt. En elefant är dräktig i drygt 600 dagar (nästan två år) och får en unge varje gång. Kaniner däremot multiplicerar däremot snabbt. De är dräktiga i ca 30 dagar (4-5 veckor) och får 5-6 ungar varje gång. Det är likadant i församlingsvärlden. En del församlingar multiplicerar långsamt och andra multiplicerar snabbt, i alla fall om vi ser ut över hela världen. (I Sverige är situationen snarare att de flesta församlingarna inte multiplicerar alls, och att några gör det långsamt.) Som grundregel kan vi i alla fall säga att stora församlingar ofta är som elefanter och små församlingar kan vara som kaniner. de går snabbare att multiplicera, eftersom de har enklare strukturer och är mer flexibla. Jag är övertygad om att det finns utrymme för både stora och små församlingar i Guds rike, men jag tror också att vi i Sverige idag behöver fler församlingar som är som kaniner, små och snabba att föröka sig.

En av nyckelverserna i Bibeln när det gäller multiplikation är 2 Tim 2:2. Där skriver Paulus så här till sin medarbetare Timotheos:

Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

I den här texten finns fyra generationer. Paulus har undervisat Timotheos - Timotheos ska undervisa pålitliga människor - dessa ska undervisa andra. När man har kommit upp i fyra generationer kan man börja tala om att multiplikationen har kommit igång. När vi talar om multiplikation i församlingssammanhanget är detta alltså vad det handlar om:

  • Lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar i flera generationer
  • Församlingar som planterar församlingar som planterar församlingar i flera generationer
Det finns många saker som kan hindra multiplikation. En sak som hindrar är när ledare gör allt själva och inte tränar upp nya ledare och släpper ifrån sig ansvaret. Därför har jag på senare år försökt bli bättre på att inte göra allt själv, utan istället alltid tänka på att träna andra och lämna ifrån mig ansvar så mycket som möjligt. Jag tror att det är viktigt att implementera multiplikation på alla plan i församlingens liv. 
  • lärjungar som gör nya lärjungar
  • ledare som tränar nya ledare
  • smågrupper som planterar nya smågrupper
  • församlingar som planterar nya församlingar
I vårt svenska sammanhang kan det här talet om multiplikation verka orealistisk och betungande. Vi är glada om det överhuvudtaget växer. Vi är vana vid minussiffror, så vi är nöjda om det är på plus. Men låt oss inte glömma att vi i hundra år (ca 1850-1950) hade väckelse och snabb tillväxt i vårt land. Låt oss inspireras av att det finns multiplicerande rörelser idag i flera delar av världen. jag tror att multiplikation också är möjlig i Sverige igen. Det kanske går långsamt, men med Guds hjälp och hans ledning är det möjligt. 

Låt oss multiplicera mera!

Läs mer om multiplikation här: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar